Yazarlarımızı

tanıyalım

Abdullah İmamoğlu

İlahiyatçı yazar

Abdullah İmamoğlu MAKALELERİ

İSLÂMİ YARGIDA USÛL VE ESASLAR

147.Sayı

Toplumsal bir varlık olan insan, diğer insanlarla kurduğu doğal alaka sonucunda alakalarda/ilişkilerde bazen ahenkle karşılaşabildiği gibi bazen de anlaşmazlıklarla karşılaşabilir. Taraflar arasında zuhur eden anlaşmazlıkların giderilmesi yine huzurlu ve emin bir ortamın temin ...

BİR CAHİLİYE ÂDETİ: MİLLİYETÇİLİK

146.Sayı

Allah Azze ve Celle’nin Hz. Muhammed SallAllahu Aleyhi ve Sellem’i elçi olarak gönderdiği asırda özelde Araplar genelde ise insanlık hayırdan, adaletten uzak karanlığın girdabında boğulmaya terk edilmiş cehalet içerisinde bir hayat sürüyorlardı. Namı diğer “Arap ...

TARİHTE ÂLİMLER VE YÖNETİCİLER

145.Sayı

Genelde bir şeyin kıymeti kaybedildiğinde anlaşıldığı gibi âlimlerimizin değerini de elimizden yitirdiğimizde anladık. Adil ve râşit yöneticilerin kıymetini de aynı şekilde kaybettiğimizde anladık. Ama tüm bunlar ümmete o kadar pahalıya mâl oldu ki bunun tarifi ...

SİYASET KAVRAMI ÜZERİNE MÜLAHAZALAR

143.Sayı

İdealist siyasi adamların ve siyaset anlayışının yokluğundan günümüzde insanların zihin dünyasında erozyona uğramış ve tahrif edilmiş kavramlardan bir tanesi de hiç kuşkusuz siyasettir. Hâkim olan ve uygulanan siyaset vizyonu, siyasetin asıl mecrasından kaymasına neden ...

SULTANU’L ULEMA İZZ BİN ABDİSSELAM

142.Sayı

Topluma doğruyu-yanlışı göstermede ve yine toplumu belirli bir doğrultuda kanalize etmede âlimlerin etkisi ve ağırlığı tartışılmaz bir gerçektir. Belki de yaşadığımız şu günlerde toplum olarak iyiden iyiye hissettiğimiz gerçek muttaki âlimlerin yokluğudur. Başka ...

HİLÂLİ GÖRÜNCE ORUCA BAŞLAYIN VE HİLÂLİ GÖRÜNCE İFTAR EDİN

141.Sayı

Bu Konu Neden Önemli?Bir asırdır dağılmışlığın/parçalanmışlığın dehlizlerine terk edilmiş Müslümanların Vahdet/birlik şemsiyesi altında toplanamıyor olmaları acı bir hakikattir. Müslümanlar olarak vahdet şiarlarından bayramları dahi farklı günlerde ifa ...

Abdullah İmamoğlu İLE İLETİŞİME GEÇİN