KÖKLÜ DEĞİŞİMDE BU AY

Rüzgârı arkasına alıp yürümeyi “dava” edinen değil; rüzgârın nereden estiğine bakmaksızın hakkın yanında yürümeyi dava edinen Köklü Değişim, 20 yaşında. Geçen yirmi yılda tüm zorluklara göğüs gerdik. Toplatıldık, baskına uğradık, hapse atıldık ama vazgeçmedik! Geldiğimiz noktada; 23 ilde 47 temsilciliğimizle, Allah’ın izni ve yardımıyla yolumuza devam ediyoruz.

Yirmi yıl önce ilk sayımızı çıkarttığımızda; Irak, ABD’nin işgali altındaydı. Sömürgeci ABD, yüzbinlerce Müslümanı katletmiş, cezaevleri işkence yuvasına dönmüştü. Aradan yirmi yıl geçti ama değişen bir şey olmadı. Bugün de “İsrail”, Gazze’de katliam yapmaya devam ediyor. Müslümanlar yine kalkansız, sahipsiz!

Zaman, Hilâfet’e ne kadar muhtaç olduğumuzu tarih sayfalarına işleye işleye ilerlemekte… Hilâfetsiz geçen yüz yıl, acıların yüzyılıdır. Gelecek yüz yıl ise Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in müjdelerinin gerçekleştiği yüzyıl olacaktır.

Efendimiz’in birinci müjdesi; Hilâfet’in yeniden kurulacağıdır. İkinci müjdesi; Yahudi varlığının yok edileceği, son müjdesi ise Roma’nın fethedileceğidir. 

Rabbimiz, o günleri yaşamayı bizlere nasip etsin.

Bu sayımıza gelince; ilk sayımızın arka kapağında Filistin’den bir kareye yer vermiştik ki o görselde; “Vahşi işgalci ‘İsrail’le barış yok!” yazıyordu. -İlahi hikmet olsa gerek- 20 yıl sonra, Gazze’de barışın konuşulduğu şu günlerde, bu sayımızda da “İslâm Coğrafyasında İşgal Sorunu”nu işliyoruz.

Köklü Değişim, “suskunluğun kırılma noktası” olmaya devam ediyor…

BU AYKİ DERGİMİZDEN
MAKALELER

SUSKUNLUĞUN KIRILMA NOKTASI

Yusuf Yavuzkan İSLÂM COĞRAFYASINDA İŞGAL SORUNU

Mahmut Kar “FİLİSTİN SORUNU” DEĞİL “İŞGALCİ YAHUDİ VARLIĞI SORUNU

Muhammed Emin Yıldırım İŞGALCİ “İSRAİL”İ MEŞRULAŞTIRMA PLANI: “İKİ DEVLETLİ

Musa Bayoğlu DOĞU TÜRKİSTAN, KEŞMİR, ARAKAN’DA BİTMEYEN İŞGAL

İbrahim Er DEVLETLERARASI DÜZENİN OLUŞUMU VE BELDELERİMİZ ÜZERİNDEKİ SİY

Dr. Abdurrahim Şen İŞGAL AYGITI OLARAK ULUSLARARASI KURUMLAR VE DEVLETLERARASI HUKUK

Serdar Yılmaz MİLLİYETÇİLİK VE ULUS DEVLET

Remzi Özer KÜRESEL İŞGALİN EKONOMİK UNSURLARI

Ahmet Sapa “İSRAİL” İLE KESİNTİSİZ TİCARET

Burhan Ercan BATI KÜLTÜRÜ İLE İŞGAL EDİLMİŞ MÜFREDAT

Abdullah İmamoğlu GELİN, BATI KÜLTÜRÜNÜ BOYKOT EDELİM!

Haluk Özdoğan “REEL POLİTİK” VE “DEVLET AKLI” TUZAĞI

İlyas Kösem DÜŞMAN ELLERİNDE ESİR NESİLLER

Süleyman Uğurlu YÜZYILLIK ZİNCİRLERİ KIRMA VE KÖKLÜ ÇÖZÜME ODAKLANMA ZAMANI

Said Doğan İŞGAL ALTINDAKİ ZİHİNLER: KÜLTÜREL İŞGAL

TAVSİYE MAKALE

YÜZYILLIK ZİNCİRLERİ KIRMA VE KÖKLÜ ÇÖZÜME ODAKLANMA ZAMANI

Süleyman Uğurlu

Hakikat o dur ki insanoğlu, gerçek manada arzuladığı bir şeye ulaşmada oldukça mahirdir. İmkânsız gibi görünen ya da birilerinin imkânsız olarak gördüğü şeyleri başaran nice şahıslar ve topluluklar, tarih kitaplarına geçmiştir.

Bu özgüven, -insanoğlunun kendisine çizilen sınırlarda kalması kaydıyla- başarının anahtarıdır. Sınırlar aşıldığında ise başarı, doğal olarak hüsrana dönüşecektir. Zira Allah’ın eşya üzerindeki tahakkümü mutlaktır. “Allah’ın sünnetinde bir değişiklik bulamazsın” ilahi hatırlatmasını dikkatlice incelediğimizde; Allah’ın her şeye bir ölçü koyduğunu görecek ve bu güç karşısında teslim olmaktan başka çareniz olmadığını anlayacaksınız.

...

Köklü Değişim Dergisi sahih İslamî fikirlerin doğru algılanmasını, taşınmasını ve en önemlisi de yaşanmasını esas almış bir yayındır. Bu cihetle Köklü Değişim Dergisi, İslam’ın fikri ve siyasi yönünü toplum nezdinde var edebilmek için İslami bir bakış açısıyla olaylara bakmayı ve İslami çözümler ortaya koymayı amaç edinmiştir. Köklü Değişim, Suskunluğun Kırılma Noktası…

Dünya Dergiler Birliği Üyesidir.

İLETİŞİM

Mithatpaşa Cad. 47/B
Kızılay/ANKARA
Tel: 0312 229 77 91
Faks: 0312 229 77 92
Email: info@kokludegisimdergisi.com