KÖKLÜ DEĞİŞİMDE BU AY

Adaletin ikame edildiği/edilmesi gerektiği kurumlar olarak yargı mekanizması, neredeyse insanlıkla yaşıt bir olgu olmakla birlikte kurumsallaşması ve günümüz modern tarzına kavuşması; tarihsel süreç içerisinde, toplumdan topluma değişerek ve -genellikle- gelişerek oluşmuştur.

Mahkemeler yani yargı, tıpkı hastaneler gibi hayatın olmazsa olmazıdır.

İslâm’ın bir devlet olarak hayat sahnesine çıkmasıyla birlikte dünyada genel geçer zulme ve iltimasa dayalı adalet anlayışının yerini; İslâm’ın etkili, sükûnet verici ve tatmin edici hukuku almıştır. Hatta dünyada “adalet timsali” olarak bilinen Ömer RadiyAllahu Anh’ın “Adalet, mülkün temelidir” sözü, Türkiye’deki mahkemelerin duvarlarında bu mühim gerçeği ifadede etkili bir örnektir.

Günümüzde bu adaletin, yalnızca sözde kaldığını yani duvardaki bir levhadan ibaret olduğunu Türkiye nüfusunun önemli bir yekûnu tecrübe etmiştir. İslâmi davet taşıyıcıları ise bu adaletsizliği özellikle ve üstelik tekrar tekrar tecrübe etmişlerdir.

Köklü Değişim Dergisi olarak bu dönemki dergimizi yargıya ayırdık. Genel olarak Türkiye yargısını, özel olarak da Türkiye’deki İslâmi camianın yaşadığı hukuksuzluklarla birlikte Hizb-ut Tahrir yargılamalarını mercek altına aldık.

İslâmi, fikrî ve siyasi çalışmalarıyla bilinen Hizb-ut Tahrir, Türkiye’deki adaletsizliği tecrübe eden en önemli ve başat hareketlerdendir. Hizb-ut Tahrir, 1960’lı yıllarda başlayan Türkiye serüveninde adaletsizliği her dönem farklı dozajlarda hisseden İslâmi bir yapı olmakla birlikte; Müslümanların vahdeti ve İslâmi hükümlerin hayata hâkimiyeti gibi ulvi bir hedefi kendisine amaç edinmiş bu yapının yargı serencamı da konunun uzmanları, ilgilileri ve Türk hukuk sisteminin adalet sınavında önemli bir yerde durmaktadır.

“Türkiye’nin Bitmeyen Hukuk ve Adalet Sorunu” başlıklı dergimizin kapak konusunu yazarlarımız; Sosyolog Süleyman UĞURLU’dan “Türkiye’de Adalet ve Yargı Sendromu” ve Mahmut KAR’dan “Türkiye'de Hizb-ut Tahrir Yargılamalarının Dünü, Bugünü ve Yarını” başlıklarıyla okuyacaksınız.

Konuk yazarlarımız; Av. Hüseyin KURŞUN “Suç ve Cezanın Hukuki Mahiyeti”ni, Av. Mehmet OKATAN ise “Yargının Yapısal Sorunları”nı içeren birer makale kaleme aldılar. “Türkiye’de Mahkemelerin Serencamı” başlığıyla Av. Mustafa KOCAMANBAŞ da Cumhuriyetin kuruluşundan bugüne Türkiye mahkemelerinin hangi esaslar üzerine ikame edildiğini gözler önüne serdi. “Adil Bir Yargı Düzeni İnşa Etmenin Zarureti” başlığıyla Av. Kaya KARTAL gündemin netameli konusu “Af”fın olması gereken çerçevesini sizler için çizdi. “Türkiye’nin İnsan Hakları Sorunu ve Sorumluluğumuz” başlıklı yazısıyla Rıdvan KAYA da diğer konuk yazarlarımız gibi sayfalarımızı şereflendiren isimlerden.

Ayrıca Köklü Değişim yazarları; M. Hanefi YAĞMUR, İbrahim ER, Osman YILDIZ, İlahiyatçı Abdullah İMAMOĞLU, Kurtuluş SEVİNÇ, Kadir KAŞIKCI, Ahmet SAPA, Aydın USALP, Ahmet SİVREN ve Musa BAYOĞLU’nun etkili makalelerini de bu sayımızda okuyabileceksiniz.

BU AYKİ DERGİMİZDEN
MAKALELER

SUSKUNLUĞUN KIRILMA NOKTASI

Süleyman Uğurlu TÜRKİYE'DE ADALET VE YARGI SENDROMU

M. Hanefi Yağmur HAK, HUKUK VE ADALET

Av. Hüseyin Kurşun SUÇ VE CEZANIN HUKUKİ MAHİYETİ VE İSLÂM’A GÖRE SUÇ VE CEZA

Av. Mehmet Okatan ADALET SİSTEMİNİN YAPISAL SORUNLARI VE YENİDEN YARGILANMA KURUMU

İbrahim Er HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ MÜ, REJİMİN BEKASI MI?

Av. Mustafa Kocamanbaş TÜRKİYE’DE MAHKEMELERİN SERENCAMI

Osman Yıldız TÜRKİYE’NİN SUÇ BİLANÇOSU

Abdullah İmamoğlu İSLÂMİ YARGIDA USÛL VE ESASLAR

Kurtuluş Sevinç İDAM MI, KISAS MI?

Kadir Kaşıkcı İSLÂM’DA CEZA HUKUKU

Mahmut Kar TÜRKİYE'DE HİZB-UT TAHRİR YARGILAMALARININ DÜNÜ BUGÜNÜ VE YARI

Ahmet Sapa GECİKEN ADALET ADALET MİDİR?

Gamze Gürsoy MEDENİ KANUN AİLEYİ YIKIYOR

Aydın Usalp DÜŞMAN CEZA HUKUKU

Av. Kaya Kartal ADİL BİR YARGI DÜZENİ İNŞA ETMENİN ZARURETİ

Ahmet Sivren MAHKEME DİYALOGLARINDAN HUKUKSUZLUK MANZARALARI

Musa Bayoğlu YAŞASIN İLAHİ ADALET

Rıdvan Kaya TÜRKİYE’NİN İNSAN HAKLARI SORUNU VE SORUMLULUĞUMUZ

TAVSİYE MAKALE

TÜRKİYE’NİN İNSAN HAKLARI SORUNU VE SORUMLULUĞUMUZ

Rıdvan Kaya

Türkiye’de AK Parti iktidarı döneminde düşünce ve örgütlenme özgürlüğü alanının ne kadar genişlediği konusunda rivayet muhtelif. Bir tarafta özde hiçbir ilerlemenin gerçekleşmediğini savunanlar var. Bunlara göre makyaj malzemesi olmaktan ibaret düzenlemelerle göz boyanıyor! Buna karşın bilhassa 28 Şubat zorbalığından bu yana yaşananları devrim çapında gelişmeler olarak algılayan ve genelde de siyasi iktidara paralel tutum sahibi çevreler açısından ise düşünce ve örgütlenme özgürlüğü önünde artık hiçbir engel kalmamış durumda. Bu yaklaşımı benimseyenlere bakılırsa zaman zaman yaşanan sıkıntılar arıza kabilinden istisnalar olmaktan öteye geçmiyor!

Gerçek ise muhtemelen bu iki uç yaklaşımın, propaganda boyutu öne çıkan bu iki tutumun arasında bir yerlerde aranmalı! ...

Köklü Değişim Dergisi sahih İslamî fikirlerin doğru algılanmasını, taşınmasını ve en önemlisi de yaşanmasını esas almış bir yayındır. Bu cihetle Köklü Değişim Dergisi, İslam’ın fikri ve siyasi yönünü toplum nezdinde var edebilmek için İslami bir bakış açısıyla olaylara bakmayı ve İslami çözümler ortaya koymayı amaç edinmiştir. Köklü Değişim, Suskunluğun Kırılma Noktası…

"TÜRDEB" Türkiye Dergiler Birliği üyesidir

İLETİŞİM

Mithatpaşa Cad. 47/B
Kızılay/ANKARA
Tel: 0312 229 77 91
Faks: 0312 229 77 92
Email: info@kokludegisimdergisi.com