KÖKLÜ DEĞİŞİMDE BU AY

Enerji, toplumlar nezdinde hayatı kolaylaştırmada, devletler bazında da düşmanlara karşı üstünlük sağlamada önemli bir argüman; gelişmişlik yarışında olmazsa olmaz bir etkiye sahipken dünya liderlik yarışında da vazgeçilmez bir güç unsuru.

Enerji bazen savaş anında cepheye sürüldüğünde zafere götüren bir silah, caydırıcı bir unsur, bazen de antlaşma masasında önemli bir koz olabiliyor. Dolayısıyla toplumların ve devletlerin kendisinden vazgeçemediği bir güç kaynağı olarak enerji konusunu bu dönemki sayımızın konusu yaptık. Enerji konusunu, tarihsel sürecini ve enerji kaynaklarına ulaşma noktasında yapılan savaşları, sömürgeci kâfirler tarafından sömürü aracı olarak nasıl kullanıldığını ve daha fazlasını Köklü Değişim’in bu sayısında ilgiyle okuyacaksınız.

Bu minvalde;

“Enerji Kan Kokuyor!” başlıklı makalesinde Ahmet SAPA’nın kaleminden geçmişten günümüze kanlı enerji savaşlarını; “Enerjinin ve Enerji Kaynaklarının Tarihî Seyri ve Önemi” başlıklı makalemde ise enerjinin bugünkü bilinen anlamıyla varoluş süreci ile enerji kaynaklarının keşfedilmesinin dünya siyasetine etkilerini bulacaksınız.

Cahit TOPRAK, “Enerji Kaynakları/Dünya’nın Enerji Haritası” başlığı altında; dünyada mevcut enerji kaynaklarının neler olduğunu, hangi alanlarda kullanıldıklarını ve tahminî rezervleri ifade ederken, “Enerji Kaynakları Sömürülen İslâm Toprakları” başlıklı makalesinde ise İsmail ERDEMLİ, İslâm beldelerindeki sömürgeci tasallutu yazdı.

Türkiye’nin enerji kaynakları ve enerji arayışları bağlamında; Haluk ÖZDOĞAN, “Türkiye’nin Enerji Karnesi: Enerjinin Sahibiyiz Ama Hamallık Yapıyoruz!” başlığıyla Türkiye’nin kullanamadığı enerji potansiyelini sayfalarımıza taşırken; Yusuf YAVUZKAN, "Vehim ile Gerçeklik Arasında Doğu Akdeniz Kriz Analizi" yazısında Akdeniz'deki enerji mücadelesine, Emrah AKAY ise “Müjdeyle Gelen Karadeniz Rezervi ile ‘Gaz’ Alınıyor” diyerek Karadeniz’deki gaz rezervinin arkasındaki gerçeğe dikkatleri çekiyor.

“Petrol ve Doğalgaza Alternatif Enerji Kaynakları Neler?” başlıklı makalesinde Mehmet ÇETİNBUDAK alternatif enerji kaynakları üzerinde söylenmesi gerekenleri ortaya koyuyor.

“Hilâfet Devleti’nin Enerji Politikası Nasıl Olacak?” sorusuna da Mahmut KAR, İslâm coğrafyasındaki enerji potansiyeline dikkat çekerek, müstakbel Hilâfet Devleti’nin enerji politikasının hangi esaslar üzerinde seyredeceğini ifade ediyor.

Dergimizde ayrıca Türkiye’nin dış politikasını çevreleyen belli başlı konuları da bu sayımızda masaya yatırdık. Bu bağlamda Türkiye-Rusya ilişkilerini Kadir KAŞIKCI, Karabağ meselesini Musa BAYOĞLU, “Normalleşme” adı altında Filistin’e yapılan ihaneti Esad MANSUR, Libya ve Suriye’de gelinen son durumu Muhammed Emin YILDIRIM, Kıbrıs için yegâne çözümü Serdar YILMAZ, ABD seçimleri sonrası Amerika-Türkiye ilişkilerini Muhammet Hanefi YAĞMUR, Birleşmiş Milletler’in geleceğini Mustafa KÜÇÜK ve Fransa’nın İslâm’a yönelik saldırgan tutumunu da Abdullah İMAMOĞLU kaleme aldı.

Enerji ve Türkiye’nin dış politikasına yönelik olarak hazırladığımız bu sayımızda da âdetimiz olduğu üzere meselelerin köklü çözümünü ortaya koyduk.

Köklü Değişim… Suskunluğun kırılma noktası…

Kurtuluş Sevinç

Genel Yayın Yönetmeni

BU AYKİ DERGİMİZDEN
MAKALELER

SUSKUNLUĞUN KIRILMA NOKTASI

Ahmet Sapa ENERJİ KAN KOKUYOR!

Kurtuluş Sevinç ENERJİNİN TARİHÎ SEYRİ

Cahit Toprak DÜNYA’NIN ENERJİ HARİTASI

İsmail Erdemli SÖMÜRÜLEN İSLÂM TOPRAKLARI

Yusuf Yavuzkan VEHİM İLE GERÇEKLİK ARASINDA DOĞU AKDENİZ KRİZ ANALİZİ

Haluk Özdoğan ENERJİNİN SAHİBİYİZ AMA HAMALLIK YAPIYORUZ!

Emrah Akay MÜJDEYLE GELEN KARADENİZ REZERVİ İLE “GAZ” ALINIYOR

Mehmet Çetinbudak PETROL VE DOĞALGAZA ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI NELER?

Mahmut Kar HİLÂFET DEVLETİ’NİN ENERJİ POLİTİKASI NASIL OLACAK?

Kadir Kaşıkcı TÜRKİYE’NİN S-400 İLE İMTİHANI NEREYE KADAR SÜRECEK?

Musa Bayoğlu KARABAĞ İSLÂM TOPRAĞIDIR ASLINA İLHAK EDİLMELİDİR

Esad Mansur İKİ DEVLET ÇÖZÜMÜ VE YÜZYILIN ANLAŞMASIYLA FİLİSTİN’E İH

Muhammed Emin Yıldırım LİBYA VE SURİYE’DE SON DURUM NEREYE GİDİYOR?

Serdar Yılmaz KIBRIS İÇİN YEGÂNE ÇÖZÜM

M. Hanefi Yağmur ABD SEÇİMLERİ SONRASI AMERİKA TÜRKİYE İLİŞKİLERİ VE TL’N

Mustafa Küçük DÜNYA BEŞTEN BÜYÜKTÜR TİYATROSU VE BM’NİN GELECEĞİ

Abdullah İmamoğlu RASULULLAH’A HAKARET AFFEDİLEMEZ KÜSTAH MACRON’UN YAPTIĞI KABUL

TAVSİYE MAKALE

ENERJİ KAN KOKUYOR!

Ahmet Sapa

İnsanın hayat serüveninde ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik mücadelesi kaçınılmaz olarak enerjiye olan talebi ortaya çıkarmıştır. Nitekim ihtiyaçların karşılanması için; yemeğin pişirilmesinden, aydınlatmaya, ulaşımdan, korunmaya kadar enerjiye doğrudan veya dolaylı bir şekilde ihtiyaç duyuluyor.

Enerji nedir? Sorusunu kısaca cevaplamamız kastımızın daha doğru anlaşılmasını sağlayacaktır. Enerji; nesnelerin fiziksel ve kimyasal yapıları üzerinde meydana getirilen değişiklikleri, dönüşümleri mümkün kılan şeydir, diyebiliriz. Ürünlerin üretiminde, işletilmesinde, taşınmasında, tüketiminde ister basit isterse de endüstriyel manada olsun tamamında enerji ön plana çıkmaktadır.