KÖKLÜ DEĞİŞİMDE BU AY

Âlimlerin yeri İslâm ve Müslümanlar için bir başkadır. Kul, ilmi kuşandıkça Allah’la olan bağını kuvvetlendirir ve ilmi onu, dinin emirlerinde itaate ve hükümleri yaşamada hassasiyete ulaştırır. İşte olması gereken âlim modeli de budur; ilminin kendisini takva merdiveninde zirveye doğru zorladığı âlim; ilmiyle amil olan âlim…

نَوْمٌ عَلَى عِلْمٍ خَيْرٌ مِنْ صَلَاةٍ عَلَى جَهْلٍ

“Âlimin uykusu cahilin namazından hayırlıdır.” [Ebu Nuaym, Hilye] hadisinin işaret ettiği hakikat, ibadet ve itaatte elzem olan hususun bilmekten, bilinenle amil olmaktan; âlim olmaktan geçtiğini ifadede eşsizdir.

İlmini takva ile süslemiş olan âlim ile onu dünyalık zevklere uzanmada bir yükselti olarak ayakları altına koymuş “âlim” arasında elbette uçurumlar vardır.

Âlimler nebilerin varisleri olarak, Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in konumlandırdığı çok mühim bir mevkie mevzilenmişlerdir. Hiç şüphesiz onların dikkatli ve rikkatli söz, tavır, davranış ve kıyamları ümmetin izzet membaı olurken; fütursuz, tutarsız, çıkarcı ve kaypak tutumları da ümmetin zillet bataklığında boğulmasına sebep olacaktır.

صِنْفَانِ مِنْ النَّاسِ، إذَا صَلَحَا صَلَحَ النَّاسُ ، وَإِذَا فَسَدَا فَسَدَ النَّاسُ، العُلَمَاءُ وَالأُمَرَاء

“İnsanlardan iki sınıf vardır ki; onlar bozulduğunda bütün insanlar bozulur. Onlar düzeldiğinde bütün insanlar da düzelir. Bunlar; âlimler ve yöneticilerdir.” [Ebu Nuaym, Ahmed Bin Hanbel]

Âlimlerin/ulemanın, toplumların helak olmasına ve helakten kurtulmasına etkisi yadsınamaz. Zira hadiste de ifadesini bulduğu üzere; toplumun helakinin kendisine bağlı olduğu iki zümreden biri yöneticiler iken diğeri de âlimlerdir/ulemadır.

İçinde bulunduğumuz konjonktür âlimlerimizin önemini ve onların üzerine düşen görevleri gözler önüne sermektedir.  Dolayısıyla bu sayımızda âlimleri, ulemayı konuşmak, anlatmak elzem olmuştur.

Dergimizin içeriğinde Nebilere varis olan ulema karakterini ve bu verasetin hangi minvalde gerçekleşmesi gerektiğini, geçmiş ulema ile günümüz uleması arasında benzer ve farklı yönleri göreceksiniz.

Yine, İslâm’ın güncellenmesi tartışmalarının yapıldığı bir dönemde ulemanın görevinin ne olduğuna, Diyanet gibi bir kurumun bugün, ilmiyle amil ulemanın eksikliğini doldurmada yeterli olup olmadığına ve “Saray mollası” yaftasına müstahak olan ulemanın resmedildiği zengin açıklamalara şahit olacaksınız.

Bu sayımızda Köklü Değişim yazarlarının yanı sıra İslâmi bilinç ve batıl karşısında izzetli duruşlarıyla tanınmış, alanlarında yetkin konuk yazarların kaleme aldıkları makaleleri de ilgiyle okuyacaksınız.

Şimdi siz değerli okuyucularımızı Köklü Değişim Dergisi yazarlarımızın yanı sıra makaleleriyle sayfalarımızı onurlandıran; Ahmet KALKAN, Mustafa ÇELİK, Mehmet GÖKTAŞ ve Yalçın İÇYER gibi misafir yazarlarımıza teşekkür ederek; ilim ve ulemaya dair ana hatların çizildiği sayımızla baş başa bırakıyoruz.

 

Köklü Değişim Dergisi Gn. Yay. Yön.

Kurtuluş SEVİNÇ

BU AYKİ DERGİMİZDEN
MAKALELER

SUSKUNLUĞUN KIRILMA NOKTASI

Hakkı Eren NEBİLERİN VARİSİ OLAN ÂLİMLER HİLÂFET KONUSUNDA İTTİFAK EDİ

M. Hanefi Yağmur OSMANLI DEVLETİNDE ULEMANIN ROLÜ

Aydın Usalp CUMHURİYET DÖNEMİ ÂLİMLERİN İMTİHANI

Serdar Yılmaz ULEMA VE SİYASET

Abdullah İmamoğlu TARİHTE ÂLİMLER VE YÖNETİCİLER

Mehmet Göktaş ULEMÂNIN KONUMU VE KANATLARININ ALTI

Musa Bayoğlu GELENEKÇILER VE MODERNISTLER ARASINA SIKIŞAN İLİM

Esad Mansur İLMİN İZZETİ HAKKI HAYKIRMAKTIR

Mustafa Çelik SARAY MOLLALARININ TEMEL VASIFLARI

Ahmet Sapa ÂLİM BİRLİKLERİ NE İŞE YARAR NE YAPARLAR

Yalçın İçyer İSLÂM TOPLUMUNDA ULEMA, ULEMAMIZ İLAHİ BİR RAHMETTİR

Ahmet Kalkan GÜNCELLEŞTİRME DENİLEN DİNE MÜDÂHALE

İlyas Kösem İLAHİYAT FAKÜLTELERİ NE YETİŞTİRİYOR?

Abdurrahim Şen MEDYATİK HOCALARA BİRKAÇ SORU

Mahmut Kar DİNDAR NESİL KİM TARAFINDAN NASIL YETİŞTİRİLECEK?

Kurtuluş Sevinç ÂLİMLER: UYANIK VE SEÇKİN ZÜMRE

Süleyman Uğurlu TOPLUMSAL DEĞİŞİMDE ÂLİMİN MİSYONU

Hakan Bolat ÂLİMİN YARDIMCISI HALK, HALKIN HAMİSİ ÂLİMDİR!

TAVSİYE MAKALE

TOPLUMSAL DEĞİŞİMDE ÂLİMİN MİSYONU

Süleyman Uğurlu

İnsanlar bir nizam içerisinde hayatlarını devam ettirdiklerinde toplumsal iş paylaşımı doğal bir seyirde ortaya çıkacaktır. Bu iş paylaşımı insanların sahip olduğu ve birçoğu yaratılıştan kendisine verilen özellikleri doğrultusunda farklılıklar arz edecektir. Toplumun ihtiyacı olan her alan işin cinsine uygun, karakteri ve tecrübesi ile ön plana çıkan kişiler tarafından doldurulur. Topluma hâkim olan esas fikirden ortaya çıkan cüzi fikirler toplumsal rolleri belirler. Fert kendisine biçilen bu toplumsal role uygun hareket eder ya da etmek zorunda kalır. Misal olarak “anne” toplumsal bir rolü ifade etmektedir. Her toplum için geçerli olan bu rol toplumun sahip olduğu fikirler doğrultusunda içeriği farklılaşır. Batı ülkelerindeki “anne” rolü ile İslâmi toplumdaki “anne” rolü birbirinden oldukça uzaktır. Belki başka bir makalede “kadın ve anne” ko...

Köklü Değişim Dergisi sahih İslamî fikirlerin doğru algılanmasını, taşınmasını ve en önemlisi de yaşanmasını esas almış bir yayındır. Bu cihetle Köklü Değişim Dergisi, İslam’ın fikri ve siyasi yönünü toplum nezdinde var edebilmek için İslami bir bakış açısıyla olaylara bakmayı ve İslami çözümler ortaya koymayı amaç edinmiştir. Köklü Değişim, Suskunluğun Kırılma Noktası…

"TÜRDEB" Türkiye Dergiler Birliği üyesidir

İLETİŞİM

Mithatpaşa Cad. 47/B
Kızılay/ANKARA
Tel: 0312 229 77 91
Faks: 0312 229 77 92
Email: info@kokludegisimdergisi.com