Yazarlarımızı

tanıyalım

Süleyman Uğurlu

Köklü Değişim Dergisi Genel Koordinatörü

Süleyman Uğurlu MAKALELERİ

HİLÂFET İNGİLİZLERE RAĞMEN DEĞİL, İNGİLİZLER ELİYLE KALDIRILMIŞTIR!

168.Sayı

Tarih, “resmî” ve “gayri resmî” olmak üzere iki kulvara ayrılmıştır. Her ikisinin de kahramanları ve hainleri, doğruları ve yanlışları birbirinden farklıdır. Resmî tarihte statükonun temel dayanakları, statükoyu var edenlerin kahramanlıkları ve ona karşı ...

ZİHİN KODLARIMIZDA YAPILAN BATILI TAHRİBAT, BASİRETİMİZİ BAĞLIYOR!

167.Sayı

Johne Locke, insan zihnini boş bir levhaya (tabula rasa) benzetir. İnsan doğduğunda, bu zihinde hiçbir fikir yoktur. Deneyimler neticesinde fikirler bu levhaya yazılmaya başlar. Yazılan bu fikirler onun hayata bakış açısını şekillendirir. Aslında Locke, burada bir nevi aklın ...

TÜRKİYE’NİN VİZYON BELGESİ; HAKİKAT SİHRE ÜSTÜN GELECEKTİR!

166.Sayı

Musa Aleyhi’s Selam ile Firavun arasındaki hak-batıl mücadelesinde sihirbazlar önemli bir yer işgal eder. Mucizelerin, aslında bir meydan okuma olduğu gerçeğiyle o dönemde Mısır’ın sihrin merkezi olduğunu, en usta sihirbazların da elbette Firavun’un yanında, ...

HİLÂFET’İN KALDIRILMASI İÇİN EL KALDIRANLAR İLE DEMOKRATİK SİYASAL İSLAMCILAR BİR ELMANIN İKİ YARISI GİBİDİR!

165.Sayı

Toplumu derinden sarsan olayların bir neticesi olarak fikir akımları ve kitleleşmelerin vücut bulması tabii bir şeydir. Zira beka içgüdüsü, insanın içinde yaşadığı toplumu korumaya, ayakta tutmaya sevk eder. Beka tehlikesi, fikir ürettirir ve harekete geçirtir. Osmanlı ...

HİLÂFET HAKKINDA AYKIRI TEZLERE CEVAPLAR VE HİLÂFET GERÇEĞİ

164.Sayı

Hilâfet, kaldırıldığı günden bugüne kadar bir asır geçmiş olmasına rağmen tartışılmaya, konuşulmaya devam ediyor. Kimileri için ümmetin içinde bulunduğu acı tablodan kurtuluş için yegâne umut, kimileri için gericiliğin, yobazlığın simgesi. Kimileri onu yeniden ...

Toplumsal Değişim Yolunda Rasulullah’ın İletişim Teknikleri

163.Sayı

Allah’ın Rasulü Muhammed SallAllahu Aleyhi ve Sellem tüm Müslümanlar için örnek alınması gereken bir modeldir. Nitekim özellikle İslami camialar Rasulullah’ın izinde olduklarını kuvvetli bir şekilde iddia etmektedir. Onların bu iddialarını tartışmaya açma gibi bir ...

Süleyman Uğurlu İLE İLETİŞİME GEÇİN