117. Sayı

TAKDİM

Köklü Değişim Dergisi “28 RECEP ve Hilâfet’siz 93 yıl” başlıklı Haziran sayısıyla okuyucularıyla buluşuyor.

Hiç şüphesiz bu ayın en önemli konusu; İslâm Ümmeti’nin Hilâfet’siz geçirdiği 93 senenin habercisi Hicrî 28 Recep’tir. Ümmetin başsız geçirdiği bunca senenin Müslümanlara kaybettirdiği değerleri ve onları Allah’ın rızasından uzaklaştırmış olmasını Abdullah İmamoğlu “İslâm Ümmeti ve Hilâfet’siz 93 Sene” başlıklı makalesiyle ele aldı.

İslâm Devleti’nin hayat sahasından silinmesinin ardından ülkemizde İslâmî duyarlılığa sahip kesimlerin “İslâm Devleti” hedefiyle başlattıkları mücadelelerinin süreç içerisindeki kırılma noktalarına değinen yazarımız Mahmut Kar “Dindar Neslin Yürek Devleti’nden Evdeki Hilâfet’e Yolculuğu” isimli makalesi ile farkında olmadan nasıl bir dönüşüm geçirdiğimizi anlattı.

Medrese-i Yusufiyye’den yazarımız Bekir Kurtuluş İslâmî hareketlerin içinde bulunduğu vakıalarını murakabe etmenin kaçınılmaz bir hâl aldığını ifade ettiği “İslâmî Hareketin Entelektüel Açmazı” başlıklı yazısı ile bir anlamda bizlere empati yapmanın tam zamanı olduğunu hatırlatıyor.

Demokratik İslâm Kongresi çerçevesinde bölgedeki siyasi vakıayı Pelda Sorguç “Ilımlı İslâm’dan Demokratik İslâm’a” başlıklı yazısıyla gözler önüne serdi.

Günümüz Müslümanlarının en büyük zafiyet yaşadığı konulardan olan “Zan, Gıybet ve Tecessüs” konusunu fıkhî boyutuyla Murat Savaş kaleme aldı.

Köklü Değişim bu ayda birbirinden ilgi çekici konularıyla sizlerle… Köklü Değişim

Suskunluğun Kırılma Noktası...