Yazarlarımızı

tanıyalım

Murat Savaş

Murat Savaş, 14.08.1982 tarihinde Aksaray ilinin Gülpınar kasabasında mutedil bir ailenin dördüncü çocuğu olarak dünyaya geldi. İlkokulu kendi kasabasında tamamladıktan sonra iki yıl Kur’an kursu eğitimine devam etti. Eğitim hayatının ardından genç yaşta iş hayatına geçen Murat Savaş şuanda asma tavan dekarasyoncusu olarak çalışmakta ve eğitimine de açık öğretimde devam etmektedir. 2003 yılında askerliğini tamamladıktan sonra evlenerek Konya’ya yerleşen Murat Savaş ikisi kız, ikisi erkek dört çocuk babasıdır. Kendi tanımıyla “mevcut hayatın bozukluğunu hissedip çözüm ararken 2005 yılında Hizb-ut Tahrirle tanıştıktan sonra” 2006 yılından itibaren Hizb-ut Tahrirle birlikte İslami hayatı başlatmak için çalışmaya başladı. 2009 yılında ceza evine girip 13 ay hapis yattı. Şuan 33 yaşında olan Murat Savaş 56. Sayıdan itibaren dergimizde aylık makale yazıyor.

Murat Savaş MAKALELERİ

HİLÂFET DEVLETİ’NDE PARA SİSTEMİ

144.Sayı

Kimileri İslâm’ı ruhani, mistik bir din gibi algılasa, algılatsa ve yaşasa da hayatın her alanını kuşatan ideolojik bir nizam olarak şimdilik kitaplar içerisinde duruyor. Allah Subhanehu ve Teâlâ’dan duamız odur ki, bizleri bu kapitalist ideolojiden kurtarıp Hilâfet ...

AB’NİN SÜRÜKLENDİĞİ AKIBET

143.Sayı

Avrupa Birliği şimdilik 28 üye ülkeden oluşmaktadır. Siyasi, kültürel, demokratik ve ekonomik bir birlik olması amaçlanarak kurulsa da daha çok ekonomik bir pakttır. Zira AB Avrupa ülkelerinin siyasi ve askerî güç potansiyeline rağmen bu potansiyelin çok çok altında bir ...

DÜNDEN BUGÜNE TEFSİR VE MÜFESSİRLER

141.Sayı

Şüphesiz ilk dönem Müslümanları yaratılış gayelerini kavramış ve bunun İslâm’ı tatbik ve âleme taşımak olduğunu bilmişlerdi. Bunun olabilmesi için de İslâm’ı iyi anlamak gerektiğini idrak ediyorlardı. Nitekim İslâm ümmetinin çöküşü, İslâm’ı ...

İSLÂM ORDUSUNUN HEYBETİNİN GÖRÜLMESİ İÇİN MÜSLÜMANLAR HİLÂFET’E MUHTAÇTIR

140.Sayı

İslâm dini inzal edilmeye başlayıp Rasul Sallallahu Aleyhi ve Sellem Mekke’de daveti taşımaya başlamasından yaklaşık on üç yıl sonra muvaffak olup İslâm’ı tatbik edecek bir devlet gücüne Medine’de sahip olmuştur. İslâm Devleti, devlet olması hasebiyle iktisat, ...

ÖNCEKİLER GİBİ YENİ ANAYASA

135.Sayı

1 Kasım seçimleri sonrası mecliste çoğunluğu ve tek başına iktidar olmayı bir kez daha elde eden AK Parti, daha hükümeti kurmadan ilk olarak başkanlık sistemi ve yeni anayasa konusunu gündeme getirdi. Zira 7 Haziran seçimleriyle birlikte bunun kendilerine verilmiş son fırsat ...

DİN (İSLAM) VE LAİKLİK!

134.Sayı

El-Hamdulillahi Rabb-il Âlemîn, e's Salatu ve's Selâmu Âlâ Seyyidinâ Muhammed ve Âlâ Âlihi ve Sahbihi ecmain. Ve ba'd;Tam doksan iki yıl oldu… 13 buçuk asırdır dünyaya İslam risaletini taşıyan İslam Hilafet Devlet’i haçlı ordularıyla dize getirilememiş ama içine ...

Murat Savaş İLE İLETİŞİME GEÇİN