Yazarlarımızı

tanıyalım

Cahit Toprak

Cahit Toprak, 20.08.1980 Şanlıurfa- Bozova doğumlu. 7 kardeşin ortancası. Liseyi Bozova Lisesinde okudu. 12 yıldır Şanlıurfa'da yaşıyor. Üniversite hayatına 2001 yılında başlamış olsa da diplomasına kavuşması 2012 yılında oldu. Hemen aynı yıl Harran Üniversitesi-Fen Bilimleri Enstitüsü- Zooteknik Anabilim Dalında yılında Yüksek Lisans yaptı. Köklü Değişim’de yazılarının yanında konferans ve panellere de konuşmacı katılan Toprak evli ve iki çocuk babasıdır.

Cahit Toprak MAKALELERİ

DÜNYA’NIN ENERJİ HARİTASI

155.Sayı

İnsan için hava ve su ne kadar önemli ise dünya devletlerinin ekonomik, siyasi ve jeopolitik konumlarını güçlendirmek için sahip olması gereken enerji kaynaklarının çeşitliliği ve bolluğu da o derece önemlidir. Dünyanın en büyük kaynakları hiç şüphesiz petrol ve ...

TÜRKİYE, DEĞİŞEN YENİ DÜNYA DÜZENİNE NE İLE GİRECEK? CUMHURİYET Mİ HİLÂFET Mİ?

154.Sayı

“Allah’ın izniyle korona virüsle savaşı kazanacağız. Ardından da yeni bir dünya gerçeğiyle karşı karşıya kalacağız. Bu sebeple salgın sonrası dönem için hazırlık yapmalıyız.”Bu sözler Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ait. Burada bahsi edilen vakıanın özelde ...

KORONAVİRÜSÜN DÜNYA SİYASETİNE ETKİLERİ

153.Sayı

Son aylarda o kadar çok telaffuz edildi ki bir kelime… Artık o kelimenin zikredildiği hiçbir ortam bizi sarmamaya ve ilgi/merak alanımıza hitap etmemeye başladı. Koronadan söz ediyorum elbette… İlkin Çin merkezli Wuhan şehrinin bir sorunu iken bir anda ve hızlıca tüm dünyayı ...

İSLÂMCILIK GÜNÜMÜZ DÜNYASINA NELER SUNUYOR? HEDEFLERİ VE PROJELERİ NELER?

151.Sayı

İslâmcılık, kavram itibariyle ilk telaffuz edildiğinde kulağa hoş gelmese de, vakıası itibariyle İslâm ümmetinin yaşadığı travmadan kurtuluşun çıkış hamleleri olarak ortaya çıktığını görmekteyiz. Batı’nın modernist aklına inat daha gelenekçi, ılımlı ve ...

DETERMİNİZM: SEBEPLER, SONUÇLARI DOĞURUR MU?

150.Sayı

Son yıllarda ülkemizde ve dünyada değişen ve gelişen teknoloji, hayatımıza biz istemesek de farklı kavramları sokuşturmuş görünüyor. Zayıf ve akli temele oturmayan/oturtulamayan bu kavramlar, maalesef Müslümanların da tartışa geldiği ve vaktini beyhude geçirdiği münazara ...

HİLÂFET DEVLETİ’NDE VERGİ KİMLERDEN ALINACAK?

144.Sayı

Vergi, “amme menfaat ve işlerinin tanzimi mevzu bahis olduğu hususlarda, fertlere yüklenen bir mükellefiyet”[1] olarak tarif edildiği gibi "umumi masrafların yükünü fertler arasında dağıtmak için başvurulan bir usuldür"[2] diye de tarif edilmektedir. Tarihin ...

Cahit Toprak İLE İLETİŞİME GEÇİN