ÜMMETİN DERDİYLE DERTLENMEK

Mehmet Çetinbudak

Âlemlerin Rabbi Allah Celle Celâlehû şöyle buyuruyor:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ

“Müminler ancak birbirlerinin kardeşidirler.”[1]

Âlemlere rahmet olan, Hatem-ül Enbiya, Hz. Muhammed SallAllahu Aleyhi ve Sellem de buyurdular ki:

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ

“Müslüman, Müslümanın kardeşidir.”[2]

İslam inancına göre bütün insanlar bir tek aileden yani Hz. Adem ile Hz. Havva’dan yaratılmışlardır. Dolayısıyla bütün insanlar aynı insanlık ailesinin fertleridir. Bu büyük ailenin, Müslüman olanları ise ayrıca dinde de kardeştirler. Yukarıda okuduğumuz ayet-i kerime ve hadis-i şeriften böyle öğreniyor, böyle inanıyoruz. Çünkü Peygamberimiz SallAllahu Aleyhi ve Sellem yemin ederek şöyle buyurmuşlardır:

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا

“Fefsim elinde olana yemin ederim ki, iman etmedikçe Cennet’e giremezsiniz ve yine Allah’a yemin ederim ki, siz birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olmazsınız.”[3]

Ve yine buyurdular ki:

مَنْ أَصْبَحَ وَلَمْ يَهْتَمَّ بِأُمُورِ الْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ مِنْهُمْ

“Müslümanların derdiyle dertlenmeden sabahlayan onlardan değildir.”

Böylece, görülüyor ki Müslümanların birbirlerine karşı görev ve sorumlulukları direk olarak imanla bağlantılıdır. İman ettim diyen bir Müslüman, başka bir Müslümanın başına gelenlere seyirci kalamaz, duyarsız olamaz.

Değerli müminler!

Yeryüzünde meydana gelen olayları yakından izliyorsunuz. Hep birlikte görüyoruz ki, özellikle Müslümanlar dünyanın birçok yerinde her türlü eziyete ve işkencelere maruz kalıyorlar. Böylesine insanlık dışı muamelelere karşı insanlık âlemi, dini, ırkı, rengi ve dili ne olursa olsun kesinlikle seyirci kalmaması gerekirken, maalesef bunca zulüm ve işkenceler karşısında susuyor ve sadece seyretmekle yetiniyor.

Peki, ya biz Müslümanlar, her türlü zulme ve işkenceye maruz kalan, din, can, akıl, nesil ve mallarına tecavüz edilen, hiçbir savunması ve savunanı kalmamış olan dindaşlarımıza karşı sorumluluklarımızı yerine getiriyor muyuz?

Yukarıda okuduğumuz ayet ve hadislerin neresindeyiz? Hani “Müslümanlar bir vücudun azaları gibiydi, azalardan birisi acıdığında bütün vücut onu hissedecekti.”

Bakınız Rasulullah efendimiz ne buyurmuşlar:

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ

“Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu yardımsız bırakmaz.”[4]

الْمُؤْمنُ للْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشدُّ بعْضُهُ بَعْضًا

“Mümin, mümin için bir binanın tuğlaları gibidir. Onlar birbirini tamamlarlar.”[5]

Muhterem Müslümanlar!

İşte ilahi ve nebevi emir gereği, yaptıklarımızla yetinmeyerek, sizleri, yeryüzündeki zulme uğrayan bütün insanlar ve Müslümanlar için İslami hayatı yeniden başlatmak amacıyla çalışmaya davet ediyorum. Günahlarımızın affı, mazlumların kurtuluşu, nefislerimizin ve nesillerimizin ıslahı ve geçmişlerimizin ruhu için, özellikle de asrın en zor şartlarında yaşam mücadelesi veren, hayatlarını kaybeden, geride dul ve yetim bırakmış, yıkılmış evlerinin enkazı altında feryat edenlerin sesini duyarak Allah için bu davete icabet edelim. Filistin'i, Irak'ı, Afganistan'ı, Doğu Türkistan'ı, Kırım'ı, Kerkük'ü, Moro'yu, Patani'yi, Arakan’ı, Suriye’yi kurtaracak tek çözüm İslam Devleti’dir.  Dünyanın çeşitli yerlerinde devam edegelen zulüm ve feryatlar ancak böyle sona erer.

Ey Müslümanlar!

Şimdi neredesiniz diyen kardeşlerimizin feryatlarına icabet olacak şekilde, Rabbimize karşı kulluk, Peygamberimize karşı ümmetlik, Müslüman kardeşlerimize karşı kardeşlik görevimizi gücümüz nispetinde yerine getirmiş olalım. Bilesiniz ki, bir kul, Müslüman kardeşinin (kurtuluşu için) çalıştığı müddetçe, Allah Celle Celâlehû da o kulun muhtaç olduklarını giderecektir.

Şimdi soruyorum sizlere kardeşlerim:

Başımızdaki yöneticiler Allah’a karşı kulluk, Peygamberimize karşı ümmetlik, Müslüman kardeşlerimize karşı kardeşlik görevlerini güçleri olmasına rağmen yerine getiriyorlar mı?

 Rasulu ne kadar doğru anlayabildiler? Özellikle kâfirlerin korkmadan çekinmeden, Rasule ve Rasulün getirdiği risaletin değerlerine, daha da ötesi Müslümanların kanlarına, canlarına, vahşi hayvanların saldırmaları gibi saldırmaları karşısında, Rasulün yolunda olduğunu iddia eden yöneticilerin tepkileri hiç de Allah ve Rasulünü memnun edecek tarzda olmuyor...

Bundan biz de sorumluyuz. Neden mi? Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’i kendi hayatımızda örnek alırken aynı zamanda Rasulullah’ı örnek almayan yöneticileri muhasebe etmemiz gerekiyor da ondan. Kimlerden mi bahsediyorum? Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in Kur’an ve Sünnetle örnek olduğu ama onu örnek almayan bugünün yöneticilerinden.. Allah aşkına onlar Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’i ne kadar anladılar ki? Buna rağmen Rasul SallAllahu Aleyhi ve Sellem’e iman eden bütün bir halk kendilerini başlarına vekil tayin etmiş!

Kâfirler korkmadan, utanmadan Rasul SallAllahu Aleyhi ve Sellem’e ve her çeşit zulmün kol gezdiği Müslümanların ülkelerine vahşi hayvanlar gibi saldırırlarken, Rasul SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in yolunda olduğunu iddia eden yöneticilerin tepkileri nasıl oluyor? KINAMAK! Biz Müslümanlar yolumuzdan şaşırdık mı ki Rasul SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in yönetiminden ve metodundan mahrum olan bu insanlara, hangi şer’i gerekçeyle güvenelim?

KINAMAK! Ne kadar da muğlak bir ifade. Bir Müslüman kesinlikle kardeşini, annesini, babasını, bacısını, eşini, çocuklarını, akrabalarını, hiçbir Müslümanı, hatta genelde hiçbir insanı zalime teslim etmez, zulmüne göz yummaz, ahval ne olursa olsun, gerekeni yapar ki bu fıtrattan gelen bir tavırdır. KINAMAK yaratılışa aykırıdır, kabul edilebilir bir tavır değildir. Tavuk bile yavrusunu aldığınızda sizin peşinizi bırakmıyorsa hesabı siz yapın.

 Şimdi soralım. Başımızdaki yöneticiler, Müslümanların kanları akıtılırken neden KINAMAK’tan başka bir şey yapmıyorlar? İslam’ı anlamıyorlar mı? Kardeş olduğumuzu anlamıyorlar mı? Emanetin ne demek olduğunu anlamıyorlar mı?

Anlamıyor ve anlamamakta ısrar ediyorlarsa, harekete geçmesi gereken bizleriz.

Onları, çivilendikleri koltuklarından söküp, tarih derslerinde “Raşid-i Hilafet Devleti kurulmadan önceki dönemler” başlığı ve “zalim diktatörler” alt başlığı altında çocuklarımıza anlatma zamanı gelmedi mi?[1] Hucurat Suresi 10

[2] Buhârî, Mezâlim 3

[3] Muslim, İman 93

[4] Muslim

[5] Riyazu’s Salihin


Yorumlar

  1. ertuğrul çelenk

    selam herkes ona döndürülecek hesap çetin hak beli hakkı görenler bilenler anlar inşeallah

  2. ertuğrul çelenk

    selam herkes ona döndürülecek hesap çetin hak beli hakkı görenler bilenler anlar inşeallah

Yorum Yaz