DERGİMİZİN 85. SAYISI

Ekim 2011

TAKDİM / Editör

Başbakan Erdoğan, Eylül ayı ortasında Mısır, Tunus, Libya’yı kapsayan, “Arap Baharı” adı verilen bir geziye çıktı. Dünya ve Türkiye gündeminde dikkatle izlenen geziye ise Başbakan’ın açıklamaları ve akabindeki tartışmalar damgasını vurdu. Zira Erdoğan, izzet ve ...

GERÇEK DEVRİM / Ahmet Sadık Altınel

2011 yılının -en azından şimdiye kadar- en önemli olayı Tunus’ta başlayan ve birçok ülkede domino etkisi yaratarak genişleyen halk ayaklanmaları olmuştur. İslam dünyasının merkezi, hinterlandı sayılabilecek bölgelerde sömürge valisi gibi iş gören diktatörleri deviren ...

Yitirdiğimiz İslamî Kavramlara İrtica / Mahmut Kar

(“Kur’an Kavramları” Kitabı Hakkında Söyleşi)Allah Subhanehu ve Teâlâ 14 asır önce insanlığa rahmetini göndererek merhametini insanlıktan esirgemedi. Sapkın ve gerici bir hayatın içinde kıvranan insanlığa gönderdiği vahiy ile onları değişime ve dönüşüme ...

ŞİKE OPERASYONLARI VE PERDE ARKASI / Cahit Toprak

Medyada 3 Temmuz 2011 tarihi itibariyle ‘Şike Operasyonu’ adıyla ün kazanan bir dizi baskınlar ve tutuklanmalar gerçekleşti. Her ne kadar kimi siyasî çevrelerde ‘Temiz Krampon Operasyonu’ ismiyle telaffuz edilerek bilinçaltına kirli işlerin açığa çıkarılması adına ...

NATO FÜZE KALKANI PROJESİ / Engin Uygun

Geçen ayın ortalarında, Türkiye ve dünyanın, Arap Baharı(!) kapsamında Erdoğan’ın Ortadoğu ziyareti ve “İsrail” ile olan gerginliğine odaklandığı bir sırada gündeme gelen, Cumhurbaşkanı ve AKP tarafından da savunma amaçlı olarak gösterilme gayreti içinde olunan ...

BENİMSETİLEMEYEN İDEOLOJİ: KAPİTALİZM / Murat Savaş

Dünya üzerinde mevcut ülkelerde uygulanan yönetim sistemi ve toplumların yaşam tarzları (ideoloji) çok çeşitliymiş gibi gösterilmeye çalışılsa da, esasen toplumların benimseyerek uyguladıkları veya devlet eliyle zoraki uygulanan yaşam tarzı, yani ideoloji üçtür. Zira bir ...

SAHTE DEĞİŞİMİN GARİP EMARELERİ / İbrahim Er

Türkiye’de, Cumhuriyet tarihini bilenler ve bu tarihin aktörlüğünü yapanlar açısından son on yılda meydana gelen değişikliklerin daha önceden hayal edilmesi bile çok zordur. Devletin yapısı ve işleyişi ile tamamen aynı anlama gelen ulusalcı “kırmızıçizgilerin” ihlal ...

UMRE NOTLARI / Asım Cingitaş

Rasul’ün Sünneti Umre, Ümmet’in bir araya gelme, birbirini tanıma vesilelerinden biri. Âcizane bizim de, İslam’ın doğduğu toprakları görmemiz nasip oldu. Öncelikle bu tür toplu ibadet ve seyahatleri, aynı zihniyette insanların birlikte, yardımlaşma, dayanışma ve ...

ARAP BAHARI, TÜRKİYE VE YAHUDİ VARLIĞI İLE İLİŞKİLER / Hayreddin Duman

Arap devrimleri konusunda Türkiye kamuoyu seyirci konumunda… Kamuoyunun medyanın yönlendirmesi altında olduğunu dikkate alırsak, olaylara bakış, medyanın çizdiği çerçevenin dışına çıkamıyor. Medyada ise olayların arka planından ziyade, “halkın diktatörlüklere ...

LİBYA ANALİZİ / Esma Sıddık

Kalemler tanıdık cümlelerle, tanıdık kaygıları yazdı. Lakin tarih tekerrür etti.Libya’da, “Ümmetin işgal edilmiş bir toprağı” olarak tarihin sayfalarında yerini aldı.Müslümanların malları, masa başında bir kez daha bölündü. Ümmet’in üzerine aç kurtlar yine ...

İSLAM’I YAŞAMAK TÜM DÜNYADA EN BÜYÜK SUÇ! / Sümeyye Avcı

Bizi yoktan var eden kâinatın sahibi yüce Allah’a hamd olsun. İnsanın, beden ve ruhunu, içgüdü ve organik ihtiyaçlarını, insan olma vasfıyla sahip olduğu tüm özellikleri Allahu Teâlâ yaratmıştır. Bundan dolayı insanın kendisine verilen bunca nimetlere şükretmesi, ...

ARAP BAHARI GEZİSİNİN ANLAMI / Mehmed Durmuş

Başbakan R. Tayyip Erdoğan’ın ‘Arap baharı gezisi’, Türk siyaset geleneklerine uygun olarak, yandaşların göklere çıkartmasıyla, karşıtların tamamen sıfırlaması arasında, gerçekçi yorumları beklemektedir. Bir muhalefet partisi liderinin, en büyük rakibi olan ...

Seni İkna Etmeye Hazırız Erdoğan! / Salih Çelik

Türkiye Başbakanı Erdoğan, “Arap Baharı” turu adını verdiği Ortadoğu ziyaretinin son durağı olan Libya’da, “Ben Laikliği dinsizlik olarak kabul etmiyorum, Laikliği din karşıtlığı olarak kabul etmiyorum. Partimin programında Laikliğin tanımı şudur: Kişi Laik olmaz, ...

Hz. Sa’d Bin Mu’âz Radiyallahu Anh / Ekrem Muakkil

 Rasulullah Aleyhi’s-Salatu ve’s-Selam’ın Bi’seti’nin 10. senesi başlarında Medine’den gelen 12 kişi, Rasul Aleyhi’s-Salatu ve’s-Selam ile görüşüp Müslüman oldular. “Birinci Akabe Biati” denilen bu görüşmeden sonra, Rasulullah Aleyhi’s-Salatu ve’s-Selam, ...

EMR-İ Bİ’L MARÛF VE NEHY-İ ANİ’L MÜNKER HÜKÜMLERİ / Yasin ibnu Ali

Bu ay sizleri yeni bir eserle daha buluşturuyoruz. “Emr-i Bi’l Marûf, Nehy-i Ani’l Münker Hükümleri” isimli bu eser, Âlim Yâsin ibn-u Ali tarafından yazılmış. Emr-i Bi’l Marûf, Nehy-i Ani’l Münker’in mahiyeti, farziyeti, şartları, İslamî Daveti taşımakla ...

GÜCÜNÜN SIRRINI KEŞFET / Fuad Hamidoğlu

4. ‘Sebep-Sonuç’ Kuralının Dua İle İlişkisiDua etmek, kulun Rabbinden bir şey dilemesi demektir. Dua etmek, İslâm’da ibadetlerin en büyüğüdür. Diğer bir ifadeyle kulun yapacağı ibadetin en yücesidir.روى النعمان بن بشير قال: سمعت النبي صلى ...

TEFSİR: ÂL-İ İMRÂN SÛRESİ 35-37. AYETLER / Esad Mansur

Mumtehine Sûresi 4. ve 6. ayetlerinde İbrahim Aleyhi’s-Selam’dan örnekler verilmektedir. (Bakınız) Ayrıca İbrahim Aleyhi’s-Selam üstün meziyetlere sahiptir. O pek hilm sahibidir. Sabırlıdır, hiç heyecanlanmaz, aklını kullanarak düşündürür, güzel üslupla davetini ...