DERGİMİZİN 141. SAYISI

Haziran 2017

TAKDİM / Editör

Allahu Teâlâ insanları bir takım vesilelerle temizlemek ve günahlarından arındırmak ister. İşte içinde bulunduğumuz üç aylar da bu vesilelerin en bereketlilerindendir. Hele ki onların üçüncüsü Allah’ın ayı olan Ramazan, Rahman’ın “akıllı” kulları için ...

HİDAYET REHBERİNİ TEDEBBÜR VE TEFEKKÜR ETMEK / Kurtuluş Sevinç

أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفًا كَثِيرًا“Onlar hâlâ Kur'ân'ı tedebbür etmezler mi? Eğer o Allah'tan başkasının ...

HİLÂLİ GÖRÜNCE ORUCA BAŞLAYIN VE HİLÂLİ GÖRÜNCE İFTAR EDİN / Abdullah İmamoğlu

Bu Konu Neden Önemli?Bir asırdır dağılmışlığın/parçalanmışlığın dehlizlerine terk edilmiş Müslümanların Vahdet/birlik şemsiyesi altında toplanamıyor olmaları acı bir hakikattir. Müslümanlar olarak vahdet şiarlarından bayramları dahi farklı günlerde ifa ...

“KUR’AN İSLÂM’I” PROJESİNİN TEHLİKESİ VE ARKA PLANI / Dr. Abdurrahim Şen

Müslüman fatihlerin İspanya’ya gerçekleştirdiği akınlar ile çok erken dönemde (M. 711) İslâmi meydan okumayla tanışan Avrupa, Osmanlıların Doğu Roma İmparatorluğunun (Bizans) başkenti Konstantin’i fethetmeleri ve Batı Roma İmparatorluğunun (Viyana) ...

KUR’AN VE SÜNNETİ TARİHE HAPSETME YAKLAŞIMI: TARİHSELCİLİK / Aydın Usalp

Allah Subhanehû ve Teâlâ insanoğlunu, başka bir şey için değil, ancak kendisine kulluk etmek üzere yarattığını1 bildirmiştir. Aynı şekilde bu kulluğun ne şekilde gerçekleşeceğini insanlara öğretmek/göstermek için Rasuller2 aracılığı ile vahiy indirdi. ...

SÜNNETSİZ MÜSLÜMANLIK OLABİLİR Mİ? / Prof. Dr. Faruk Beşer

Hadisçiler Sünnet ve Hadis kelimelerini birbiri yerine kullanırlar ama genel kabul şudur: Hadis Hz. Peygamber’in sözleri, Sünnet ise onun sözleri de dâhil olmak üzere bütün eylemleridir. Buna göre hadis, sözlü Sünnet’tir.Sünnet’in kelime anlamı; uygulama, tarz, yol ...

SÜNNET-HADİS İNKÂRCILIĞININ TARİHSEL ARKA PLANI / Emrah Akay

Bu başlık altında yazılacak bir konunun hacimce çok daha fazla yer kaplaması gerektiği muhteviyat açısından elzemdir. Ciddi araştırmalar yaparak, derin bir tetkikten geçirmek bu konunun anlaşılması açısından zaruridir. Aksi takdirde eksik, hatalı, yanlış ithamlara maruz ...

SÜNNET KUR’AN GİBİ VAHİYDİR VE TEŞRÎDE KAYNAKTIR / Esad Mansur

Niçin Amerika ve İngiltere Bu Kaynağa karşı Savaş Açtılar?Kâfirler ve münafıklar Kur’an’ı değiştiremediler, Müslümanların ona inançlarını sarsamadılar. Ancak onu açıklayan Sünnet’e dokunmaya başladılar; “Bu vahiy değildir! Muhammed’in şahsi ...

KUR’AN VE SÜNNETİN ANLAŞILMASINDA ARAPÇANIN ÖNEMİ / M. Hanefi Yağmur

Âlemlerin Rabbi Allah’a hamd olsun. Salat ve selam onun Rasûlüne, âline ashabına ve ihsan ile onlara tabi olanların üzerine olsun.Hak din ile bizleri şereflendiren Rabbimiz Arap lisanı ile indirmiş olduğu yüce kitabında şöyle buyurmaktadır:يَا أَيُّهَا ...

KUR’AN İLİMLERİ (ULÛMU'L KUR’AN) / Serdar Yılmaz

İslâm kültürü, araştırılmasında İslâm akidesinin sebep olduğu bilgilerdir. Bu kültürün esası Kur’an ve Sünnet’e dayanır. Bu iki kaynağın doğru bir şekilde anlaşılması hem Müslüman bir şahsiyetin oluşması açısından hem de İslâm toplumunun doğru esaslar ...

KUR’AN-I KERİM’İN İCAZI, TİLAVETİ VE HIFZEDİLMESİ / Esma Gül Kar

إِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ“Yaratan rabbinin adıyla oku.”[1] اَللّٰهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَد۪يثِ كِتَاباً مُتَشَابِهاً مَثَانِيَۗ   "Allah sözün en güzelini; ...

TEFSİR METODUM / Ata İbnu Halil Ebu Raşta

Allah Subhanehû’nun tevfîki ve yardımıyla Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem ve Sahabesi’nin (Allah onlardan razı olsun) asrında anlaşıldığı gibi anlaşılır şekilde Kur’an tefsirini ele aldım ve bu hususta bütün gücümü ortaya koydum. Bunu yaparken de ...

DÜNDEN BUGÜNE TEFSİR VE MÜFESSİRLER / Murat Savaş

Şüphesiz ilk dönem Müslümanları yaratılış gayelerini kavramış ve bunun İslâm’ı tatbik ve âleme taşımak olduğunu bilmişlerdi. Bunun olabilmesi için de İslâm’ı iyi anlamak gerektiğini idrak ediyorlardı. Nitekim İslâm ümmetinin çöküşü, İslâm’ı ...

İSLÂM AHKÂMINDA İSTİNBAT İÇTİHAT VE MÜCTEHİT / Aydın Adak

İslâm, kişinin yaratıcısıyla, kendi nefsiyle ve diğer insanlarla ilişkisini düzenleyen Allah Subhanehû ve Teâlâ’nın Hz. Muhammed SallAllahu Aleyhi ve Sellem’e gönderdiği son dindir. Kişinin yaratıcısıyla ilişkisi akide ve ibadetleri, kendi nefsiyle ilişkisi ahlak, ...

SÜNNET HAYAT TARZIMIZ / Cemal Nar

Sünnetin TarifiHz. Peygamber efendimizin söz, fiil ve takrirlerinin bütününe “sünnet” denir. Çoğulu "sünen"dir. Sünnet, dinimizi öğrenmede Kur'ân-ı Kerim'den sonra ikinci asli kaynaktır. Çağımızda “ileri sürülen” birkaç türedi sözde “âlim” ...

İSLÂM’DA EVLİLİK HAYATI VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER NASIL OLMALIDIR? / Halime Aydın

Aile denince akla hemen “toplumun en küçük birimi” türünden tanımlamalar gelmektedir. Gerçekte de aile, toplumu oluşturan en küçük birimdir. Ancak aile toplumun niteliğine çok büyük etkisi olan, fonksiyonu her açıdan çok önemli olan bir kurumdur. Toplumsal seviyenin ...

DAVANIN ÖNEMİ VE DAVA ADAMININ ÖZELLİKLERİ / Musa Bayoğlu

İnsanlığın yaratılış gayesine uygun yaşayabilmesi, İslâmi bir hayatın başlaması ve tüm insanların İslâm ile tanışabilmesi ancak İslâm’a davet ile mümkündür. Bu yüzden Kur’an-ı Kerim’de birçok ayette davet ile ilgili nebi, rasul ve onların ...

ALLAH’IN İPİNE SIMSIKI SARILIN! / Mehmet Çetinbudak

"Türkiye'ye hakikaten son verilmiştir. Bundan sonra belini doğrultamaz. Zira biz onun manevî kuvvetini mahvettik. Bu kuvvet, Hilâfet ve İslâmiyet’tir."İngiliz Avam Kamarası’nda Lord Curzon böyle demişti.Bu cümle söylendiğinde Hilâfet’in kökünden yıkılması ...

RAMAZAN DENİLİNCE / Buse Marşap

İslâm’a olan hassasiyetlerin azaldığı ve derin bağlılıkların yok olmaya yüz tuttuğu şu günlerde, bir Ramazan ayını daha karşılamaya hazırlanıyoruz. Ancak neredeyse tüm İslâmi değerler gibi mübarek Ramazan ayının da zihinlerdeki mahiyeti değişti ve kalplerdeki ...