KÖKLÜ DEĞİŞİMDE BU AY

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi yoğun bir gündem ve tartışmaların arasında açıldı. Müslümanların tarifsiz sevinç gösterileri altında farklı bir anlam kazanan bu açılış, beraberinde bir başka tartışmayı da gündeme getirdi: “Sıra Hilâfet’te mi?”

Evet, Ayasofya bir büyük vuslat olarak Müslüman zihinlerde, gönüllerde yer etmişken şüphesiz beklentinin, özlemin daha büyüğü Hilâfet’e olmuştur aynı zihinlerde, aynı gönüllerde…

Türkiye gündemi çok değişken bir şekilde seyrediyor. Çoğu zaman dünün gündemi bugün; bugünün gündemi yarın unutuluyor. Fakat biz Köklü Değişim Dergisi olarak düşündük ki “Ayasofya ve Hilâfet” Müslümanların iki büyük özlemidir; İslâm ümmeti nezdindeki yeri de geçici sanal gündemler minvalinde heba edilmemelidir. Bu sebeple dergimizin Eylül sayısını, Ayasofya bağlamında Hilâfet ve cumhuriyet tartışmalarına özel hazırlayalım istedik.

Bu minvalde;

Ayasofya’nın tarihî süreci, İslâm’la nasıl huzur, şeref ve izzet kazandığı; “İstanbul’un Fethi ve Yeni Bir Çağa Kapısını Açan Ayasofya” başlıklı makalede genel hatlarıyla Ahmet SİVREN tarafından ortaya konurken…

Türkiye’deki siyasilerin Ayasofya istismarını “İstismara Açık Ayasofya’nın Bir Asırlık Bitmeyen Çilesi” başlığı altında Mustafa KÜÇÜK gözler önüne seriyor.

“Ayasofya Açıldı mı? Ayasofya’nın Camiye Dönüştürülmesinin Şer’î Yönden Değerlendirilmesi” başlığı altında İlahiyatçı Abdullah İMAMOĞLU konuyu İslâm fıkhı bağlamında değerlendiriyor.

Ayasofya ibadete açıldı fakat bu açılışın arkasında ne tür siyasi hedefler var? İşte bu konuyu M. Hanefi YAĞMUR, “Ayasofya’nın Yeniden Camiye Çevrilmesinin Siyasi Arka Planı” başlığı altında irdeliyor.

Ayasofya cami mi, müze mi; ne? Açıldı ama gerçek kimliğine henüz kavuşamadı… Ayasofya’yı açanlar ve ardından statüsünü tartışanlar, şimdi de Hilâfet’i tartışıyorlar… İşte Musa BAYOĞLU “Ayasofya’nın İstismarı ve Esaslar Üzerinden Bakabilmek?” başlığı altında bu soruya cevap arıyor.

Ahmet SAPA, Ayasofya’nın dinlerarası diyalog ihanetine malzeme yapılması endişesini, “Ayasofya ile Dinler Arası Diyalog Projesine Yeni Ufuklar mı Açılıyor?” başlıklı makalesinde sizlerle paylaşıyor.

“Cumhuriyet sorgulamaları” olarak zikredebileceğimiz makalelerimiz arasında;

“100’e İki Kala Bir Yönetim Şekli Olarak ‘Cumhuriyet’” başlığı altında Serdar YILMAZ, cumhuriyetin tarihî sürecini; “Cumhuriyet Fikrine ‘Fazilet’ Deme Cehaleti!” başlığı ile Aydın USALP de cumhuriyetin İslâm nazarındaki hükmünü; fazilet mi, küfür fikri mi olduğu konusunda mülahazalarda bulunuyor.

Suat ALTIPARMAK, “Cumhuriyet’in Başka Bir Yalanı ‘Ekonomik Kalkınma Planı’” konusunu masaya yatırırken; Bendeniz de “Lozan Hezimeti Üzerine Kurulu Cumhuriyet’in Dış Politika Serüveni” başlığı altında Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politika sürecini sizler için inceliyorum. Benzer şekilde “Lozan Tapu Senedi mi Yoksa Ağır İpotek mi?” sorgusunu yapan Muhammed Emin YILDIRIM makalesinde farklı olarak Lozan’da Batılı devletlere verilen sözleri değerlendiriyor.

“Cumhuriyet ve Eğitimin ‘Kirli’ Yüzü” makalesiyle Hakan BOLAT Türkiye Cumhuriyeti’nin eğitim sistemini, “Türkiye’nin 100 Yıllık Bitmeyen Hukuk ve Adalet Arayışı” makalesiyle de  Kadir KAŞIKCI adalet sistemini mercek altına alıyor.

Cumhuriyetin aile ve kadın konularına yaklaşımlarıyla alakalı olarak “Cumhuriyet’in Hilâfet Dışında Yıktığı Başka Bir Kale ‘Aile’” başlıklı Emrah AKAY makalesi ve “Cumhuriyetle Gelen Kadın Modeli” başlıklı Sümeyye AVCI makalesi dergimiz sayfaları arasında sizleri bekliyor olacak.

“Türkiye Değişen Yeni Dünya Düzenine Ne ile Girecek? Cumhuriyet mi, Hilâfet mi?” sorgulamasını da Cahit TOPRAK’ın kaleminden okuyabileceksiniz.

Ayrıca Abdurrahim ŞEN “21. Yüzyılda Hilâfet Tartışmaları” başlığıyla kapsamlı bir İslâmi yönetim analizi yaparken, Mahmut KAR da “Ayasofya ve Hilâfet” başlığıyla Ayasofya’nın açılmasının ardından önü alınamayan Hilâfet tartışmalarına değiniyor ve konu hakkında söylenecek son sözü söylüyor!

Cumhuriyet-Ayasofya-Hilâfet konularına sahih bir bakışı inşa için Köklü Değişim’de kalın…

Köklü Değişim… Suskunluğun kırılma noktası…

Kurtuluş Sevinç

Genel Yayın Yönetmeni

BU AYKİ DERGİMİZDEN
MAKALELER

SUSKUNLUĞUN KIRILMA NOKTASI

Ahmet Sivren İSTANBUL’UN FETHİ VE YENİ BİR ÇAĞA KAPISINI AÇAN AYASOFYA

Mustafa Küçük İSTİSMARA AÇIK AYASOFYA'NIN BİTMEYEN ÇİLESİ!

Abdullah İmamoğlu AYASOFYA AÇILDI MI? AYASOFYA’NIN CAMİYE DÖNÜŞTÜRÜLMESİNİN

M. Hanefi Yağmur AYASOFYA’NIN YENİDEN CAMİYE ÇEVRİLMESİNİN SİYASİ ARKA PLANI

Musa Bayoğlu AYASOFYA’NIN İSTİSMARI VE ESASLAR ÜZERİNDEN BAKABİLMEK

Ahmet Sapa AYASOFYA İLE DİNLER ARASI DİYALOG PROJESİNE YENİ UFUKLAR MI AÇIL

Serdar Yılmaz 100’E ÜÇ KALA BİR YÖNETİM ŞEKLİ OLARAK “CUMHURİYET”

Aydın Usalp CUMHURİYET FİKRİNE “FAZİLET” DEME CEHALETİ!

Suat Altıparmak CUMHURİYETİN BAŞKA BİR YALANI: EKONOMİK KALKINMA PLANI

Kurtuluş Sevinç LOZAN HEZİMETİ ÜZERİNE KURULU CUMHURİYET’İN DIŞ POLİTİKA SE

Muhammed Emin Yıldırım LOZAN TAPU SENEDİ Mİ YOKSA AĞIR İPOTEK Mİ?

Hakan Bolat CUMHURİYET VE EĞİTİMİN “KİRLİ” YÜZÜ

Kadir Kaşıkcı TÜRKİYE’NİN 100 YILLIK BİTMEYEN HUKUK VE ADALET ARAYIŞI

Emrah Akay CUMHURİYETİN HİLÂFET DIŞINDA YIKTIĞI BAŞKA BİR KALE “AİLE

Sümeyye Avcı CUMHURİYETLE GELEN KADIN MODELİ

Cahit Toprak TÜRKİYE, DEĞİŞEN YENİ DÜNYA DÜZENİNE NE İLE GİRECEK? CUMHUR

Dr. Abdurrahim Şen 21. YÜZYILDA HİLÂFET TARTIŞMALARI

Mahmut Kar AYASOFYA VE HİLÂFET

TAVSİYE MAKALE

İSTANBUL’UN FETHİ VE YENİ BİR ÇAĞA KAPISINI AÇAN AYASOFYA

Ahmet Sivren

Küre-i arzda, bazı simge yerler vardır ki tüm insanlık bu simge yerlerin bu özellikleri üzerinde adeta ittifak etmiştir. Bu durum dün de böyleydi bugün de böyle… Bu simge yerlerden belki de en öne çıkanı dünün Konstantinapolis’i bugünün İstanbul’udur; İstanbul içinde de dünün Ayasofya Kilisesi, bugünün Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’dir.

Konstantinapolis’in İslâm dünyası için önemli oluşunun başlıca sebebi ise şüphesiz efendimiz Muhammed Mustafa SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in onun fethini; fatihini ve fetih ordusunu övmüş olmasıdır:

[لَتُـفْتَحَنَّ  الْقُسْطَنْطِينِيَّةُ فَـلَنِعْمَ  الْأَمِيرُ&n...

Köklü Değişim Dergisi sahih İslamî fikirlerin doğru algılanmasını, taşınmasını ve en önemlisi de yaşanmasını esas almış bir yayındır. Bu cihetle Köklü Değişim Dergisi, İslam’ın fikri ve siyasi yönünü toplum nezdinde var edebilmek için İslami bir bakış açısıyla olaylara bakmayı ve İslami çözümler ortaya koymayı amaç edinmiştir. Köklü Değişim, Suskunluğun Kırılma Noktası…

Dünya Dergiler Birliği Üyesidir.

İLETİŞİM

Mithatpaşa Cad. 47/B
Kızılay/ANKARA
Tel: 0312 229 77 91
Faks: 0312 229 77 92
Email: info@kokludegisimdergisi.com