KÖKLÜ DEĞİŞİMDE BU AY

100 yıl geçti üzerinden… ve 100 yıllık bir özlemi içinde büyüttü bu ümmet.

Çeşitli hile ve ihanetlerle ümmetin elinden (ç)alınan hakkın iktidarının yerinde, 100 yıldır batıl ikamet ediyor. 100 yıldır; acılardan acıya, zulümlerden zulme, ölümlerden ölüme maruz kalıyor Müslümanlar.  

İçerden -satılmış yöneticiler eliyle-, dışardan -sömürgeci kafirler tarafından- zulüm ve sömürü ile geçen 100 yıl, bir muhasebeyi de zorunlu kılıyor. Müslümanlar, bu süre zarfında yaşanan kaos ve savaşlardan ders çıkartarak şu sonuca vardılar: Ümmet için yegâne kurtuluş, Hilâfet’in yeniden ikamesindedir.

Zira O hem farzların tacı hem de kendisi ile korunulan kalkandır!

Köklü Değişim olarak; “100 Yıllık Bitmeyen Özlem: Hilâfet” başlığıyla, Müslümanlardaki bu özlemi resmetmeye çalışırken diğer taraftan da müstakbel Hilâfet Devleti’nin nizam ve uygulamalarında ortaya çıkacak mükemmelliği hem şer’i naslardan hem de tarihteki uygulamalardan örneklerle ortaya koymayı arzuladık.

Hilâfet’in şer’i bir zorunluluk olduğunu, Filistin ve sair işgal altındaki beldelerin ancak Hilâfet ile kurtulabileceğini akli ve nakli delilleriyle yazılarımızda ifade ettik.

Hilâfet’in ikamesiyle dünyadaki dengelerin bir anda nasıl değişeceğini, kafirlerin lehine olan ibrenin Müslümanlar lehine nasıl da döneceğini, özellikle son Gazze trajedisinde iliklerimize kadar hissettiğimiz sahipsizliğin artık yaşanmayacağını da anlattık.

Rabbimizden niyazımız; 100 yıllık özlemi artık sonlandırması ve vuslata, Hilâfet’e bizi kavuşturmasıdır.

BU AYKİ DERGİMİZDEN
MAKALELER

SUSKUNLUĞUN KIRILMA NOKTASI

Musa Bayoğlu 100 YILLIK ÖZLEM; HİLÂFET

Abdullah İmamoğlu HİLÂFET SADECE SİYASİ BİR TERCİH DEĞİL ŞER’İ BİR ZORUNLUL

Serdar Yılmaz DÜNYA HİLÂFET'E NEDEN MUHTAÇ?

Süleyman Uğurlu HİLÂFET İNGİLİZLERE RAĞMEN DEĞİL, İNGİLİZLER ELİYLE KALDIR

Dr. Abdurrahim Şen KARAR VERİN; SEMBOLİK Mİ, SEKÜLER Mİ?

Dr. Mahir El-Caberi FİLİSTİN VE TÜM İŞGAL ALTINDAKİ İSLÂMİ BELDELER ANCAK HİLÂ

Haluk Özdoğan HİLÂFET’İ KİM, NEDEN İSTEMEZ?

Yusuf Yavuzkan HİLÂFET DÜNYADAKİ DENGELERİ NASIL DEĞİŞTİRECEK?

Remzi Özer HİLÂFET DEVLETİ'NİN ANAYASASI VE YÖNETİM ORGANLARI

Burhan Ercan HİLÂFET DEVLETİ’NİN EĞİTİM POLİTİKASI

Dr. Bilal Acar HİLÂFET DEVLETİ'NİN SAĞLIK POLİTİKASI

Prof. Dr. Muhammed Malkawi İSLÂM’IN EKONOMİYE BAKIŞI

Chandra Purna Irawan HİLÂFET DEVLETİ’NİN UKUBAT (CEZA) SİSTEMİ VE YARGI

Muhammed Emin Yıldırım HİLÂFETSİZ 100 YILDA NELER YAŞADIK VE NELERİ KAYBETTİK?

Köklü Değişim MAHMUT KAR İLE “HİLÂFET” ÜZERİNE RÖPORTAJ

TAVSİYE MAKALE

HİLÂFET’İ KİM, NEDEN İSTEMEZ?

Haluk Özdoğan

İster toplumsal hayat ister fert boyutuyla olsun hayata yön veren yegâne unsur, mefhumlardır. Mefhumlardan kastımız; olgular ya da vakıalar hakkında -ister doğru ya da yanlış ferdî olarak zihinde ister vakıada, karşılığı olsun ya da olmasın yani vakıalar hakkındaki fikirler, ister doğruluğu ya da yanlışlığı sorgulanmadan dogmatik, ezbere, ön kabule dayalı olsun ister vakıa ile sağlaması yapılarak somutlaştırılmış bir şekilde olsun- zihinlerde yer eden fikirlerdir. Bunlar, sadece fikir olarak yer edinmekle kalmaz, artık davranışları yönlendiren ve toplumsal hayatta da “doğrular” olarak hâkim siyasi otorite eliyle hayatın her alanına etki eder.

Örneğin; düz mantıkla “bütün dinler aynıdır. İslâm'da bir dindir. O halde İslâm da sadece bir takım dini ritüeller ve ahlakla ilgilenir, siyasi hayata, toplumsal hayata karışmaz” düşüncesi, maalesef ...

Köklü Değişim Dergisi sahih İslamî fikirlerin doğru algılanmasını, taşınmasını ve en önemlisi de yaşanmasını esas almış bir yayındır. Bu cihetle Köklü Değişim Dergisi, İslam’ın fikri ve siyasi yönünü toplum nezdinde var edebilmek için İslami bir bakış açısıyla olaylara bakmayı ve İslami çözümler ortaya koymayı amaç edinmiştir. Köklü Değişim, Suskunluğun Kırılma Noktası…

Dünya Dergiler Birliği Üyesidir.

İLETİŞİM

Mithatpaşa Cad. 47/B
Kızılay/ANKARA
Tel: 0312 229 77 91
Faks: 0312 229 77 92
Email: info@kokludegisimdergisi.com