KÖKLÜ DEĞİŞİMDE BU AY

Bu sayımızı hem özel ve çok önemli bir konuya hasrettik hem de baskısını daha erken bir vakte almaya karar verdik. Nitekim Mart ayı, karanlık bir günü hatırlatır Müslümanlara, 3 Mart 1924’ü. Osmanlı Hilâfet Devleti’nin dolayısıyla Müslümanların yegâne, meşru devletlerinin resmen yıkıldığı günü… Ümmet coğrafyasının sömürgeci kâfirler tarafından sömürüldüğü, talan ve harap edildiği; Müslümanların namuslarının kirletilip kıymetlerinin aşağılandığı sürecin başlangıç noktası olan günü…

28 Recep de bu talihsiz güne hicrî olarak tekabül etmektedir. İşte bu sebeple Köklü Değişim Dergisi olarak tüm Recep ayına yayılan bir faaliyetin parçası olmak kastıyla sayımızı erken çıkarmayı ve ümmetin yitiği olan Hilâfet’i zihinlere tekrar hatırlatmak için birçok yönüyle ele almayı bir görev bildik.

Zira Hilâfet’in ilga edildiği tarih unutulmamalı ki İslâm ümmeti o gün neyinden mahrum bırakıldığını her daim hatırında tutsun. Kaybettiğini yeniden kazanmak için azmini bilesin ve bu azmi, kapitalist kültür sömürüsüne maruz kalmış yeni nesillerine de aşılasın; bunda ihmalkâr davranmasın!

Hilâfet’in vakası, tarihi ve yeniden ikamesinin gerekliliği bağlamında birbirinden kıymetli makalelerimizle “Ey Müslümanlar! Yıkılışının Yüzüncü Yılında Hilâfet'i Kurun!” diyoruz.

Bu minvalde dergimizde sizleri “Hilâfet Nasıl Yıkıldı?” makalesiyle Aydın USALP karşılayacak. Ardından da “Hilâfet’in Yıkılmasıyla Ümmet Neleri Kaybetti?” başlıklı Mahmut KAR makalesini okuyacaksınız.

“Gasp Edilmiş Otoriteyi Geri Almak, En Hayırlı Ümmetin Hakkıdır!” makalesiyle Kadir KAŞIKCI Müslümanlara sorumluluklarını hatırlatırken, Musa BAYOĞLU da “Hilâfet’i Kurmak Üzere Genç Nesillere Bir Nida!”da bulunacak. “Neden ‘Çözüm Hilâfet!’ Diyoruz?” sorusunun cevabını Ahmet SAPA’nın makalesinde bulacaksınız.

Dr. Abdurrahim ŞEN, “Rasul’ün Hikmetli Liderliğinde Davetten Devlete Giden Yol” başlıklı makalesinde, asrısaadetten günümüze efendimizin mücadelesini aktarırken “Her Yönüyle Hazır Muhlis Bir Liderlik; Hizb-ut Tahrir” başlıklı makalesiyle Serdar YILMAZ, bugün olması gereken sahih kitleleşmeyi Hizb-ut Tahrir üzerinden ortaya koyuyor.

Dahası, “Hilâfet Hakkındaki Tezlere Cevaplar”ı Muhammed Emin YILDIRIM’ın makalesinde bulacak, Yılmaz ÇELİK’in “Müjdeler Olsun” ve Ercan TEKİNBAŞ’ın “Şimdi Tam Zamanı” başlıklı makaleleriyle de Hilâfetle muştulanacaksınız.

Ayrıca, “Batılıların Gözünde Hilâfet”i Okay PALA’nın kaleminden okurken, “‘Diriliş Hilâfet!’-Zafer İçin Her Şey Hazır” M. Hanefi YAĞMUR makalesinde de İslâm coğrafyasındaki potansiyeli görmüş olacaksınız.

Abdullah İMAMOĞLU makalesinde kendilerine büyük görev düşen âlimlere seslenirken bendeniz de Hilâfet’in bir tercih olmadığını bilakis farziyet olduğunu ele aldım.

Son olarak da “Müslümanlar Dinleri ile Hep İzzetli Oldular. Onları Hezimete Uğratan İhanet ve Zulme Meyletmektir!” başlıklı Haluk ÖZDOĞAN makalesini ve ardından “Hilâfet’in İkamesinin Yolu Şiddet Değil, Nusrettir!” başlıklı makalesiyle de Süleyman UĞURLU’yu okuyacaksınız.

Umuyoruz ki bu sayımız, Müslümanlara, ilgasının yıldönümünde Hilâfet’i hatırlatacak ve yeniden ikamesi yolunda bir teşvik unsuru ve motivasyon kaynağı olacaktır.

O hâlde ey Müslümanlar, haydi köklü bir değişim için kollarınızı sıvayın ve Hilâfet’in ikamesi için çalışanlarla birlikte siz de çalışın!

Köklü Değişim… Suskunluğun kırılma noktası…

Kurtuluş Sevinç

Genel Yayın Yönetmeni

BU AYKİ DERGİMİZDEN
MAKALELER

SUSKUNLUĞUN KIRILMA NOKTASI

Aydın Usalp HİLÂFET NASIL YIKILDI?

Mahmut Kar HİLÂFET’İN YIKILMASIYLA ÜMMET NELERİ KAYBETTİ?

Kadir Kaşıkcı GASP EDİLMİŞ OTORİTEYİ GERİ ALMAK, EN HAYIRLI ÜMMETİN HAKKIDIR

Abdullah İmamoğlu EY ÂLİMLER! GELİN HEP BİRLİKTE HAYKIRALIM!

Musa Bayoğlu HİLÂFET’İ KURMAK ÜZERE GENÇ NESİLLERE NİDA!

Kurtuluş Sevinç ALLAH’IN ŞERİATI İLE HÜKMEDEN BİR HALİFE NASBETMEK BİR TERCİ

Dr. Abdurrahim Şen RASUL’ÜN HİKMETLİ LİDERLİĞİNDE DAVETTEN DEVLETE GİDEN YOL

Serdar Yılmaz HER YÖNÜYLE HAZIR MUHLİS BİR LİDERLİK; HİZB-UT TAHRİR

Muhammed Emin Yıldırım HİLÂFET HAKKINDAKİ TEZLERE CEVAPLAR

Yılmaz Çelik MÜJDELER OLSUN!

Ercan Tekinbaş ŞİMDİ TAM ZAMANI

Okay Pala BATILILARIN GÖZÜNDE HİLÂFET

M. Hanefi Yağmur “DİRİLİŞ HİLÂFET” - ZAFER İÇİN HER ŞEY HAZIR!

Haluk Özdoğan MÜSLÜMANLAR DİNLERİ İLE HEP İZZETLİ OLDULAR. ONLARI HEZİMETE U

Süleyman Uğurlu HİLÂFET’İN İKAMESİNİN YOLU ŞİDDET DEĞİL, NUSRETTİR!

Ahmet Sapa NEDEN “ÇÖZÜM HİLÂFET!” DİYORUZ?

TAVSİYE MAKALE

HİLÂFET NASIL YIKILDI?

Aydın Usalp

Varlığı ile özelde Müslümanlara, genelde insanlığa sunduğu refah, huzur ve kalkınmanın ne derece yüksek bir seviyede olduğunu bilenler için, yine yokluğu ile meydana gelen kaos, kan, gözyaşı ve adaletsizliğin farkında olanlar için, “Hilâfet’in yıkılması” bahsi gerçekten yürek yakıcı bir bahistir. Asırlarca Müslümanları ve mazlumları gölgesinde barındıran koca bir çınar misali, devrilmesi ile nasıl yürekleri sızlatmasın ki? Evet, gölgesinde barındırdığı her insanın can, mal, din, akıl, nesep ve bütün değerlerini koruyan bu kalkanın kırılmasını konu edinmenin, her bilinçli Müslüman için hüzün kaynağı olduğunu hatırlatarak bu elim vakıayı bir makale hacminde özetlemeye çalışacağım.

Öncelikle bilinmelidir ki Hilâfet, kıyamete kadar hükmü baki olan, insanlık için rahmet ve nimet olan, insanlara hayat veren İslâm’ın, kendisi ile uygulandığı, adaletin icra...

Köklü Değişim Dergisi sahih İslamî fikirlerin doğru algılanmasını, taşınmasını ve en önemlisi de yaşanmasını esas almış bir yayındır. Bu cihetle Köklü Değişim Dergisi, İslam’ın fikri ve siyasi yönünü toplum nezdinde var edebilmek için İslami bir bakış açısıyla olaylara bakmayı ve İslami çözümler ortaya koymayı amaç edinmiştir. Köklü Değişim, Suskunluğun Kırılma Noktası…

Dünya Dergiler Birliği Üyesidir.

İLETİŞİM

Mithatpaşa Cad. 47/B
Kızılay/ANKARA
Tel: 0312 229 77 91
Faks: 0312 229 77 92
Email: info@kokludegisimdergisi.com