KÖKLÜ DEĞİŞİMDE BU AY

Koronavirüs salgını dünya gündemini hiç beklenmedik bir anda âdeta ele geçirdi. İnsanlığın ve gelişmiş teknolojileriyle övünen süper güçlerin bile elini ayağını bağladı, dünyayı çaresizlik ablukasına aldı. Düne kadar bilimsel çalışmaları ve teknolojik gelişmişliği en hakiki mürşit addeden laik/seküler aklın tapındığı bilim “putu”, Covid 19 virüsü karşısında âdeta yerle yeksan oldu!

Koronavirüs pandemisi, bilim dünyası karşısında oluşturduğu etkinin yanı sıra dünyaya hâkim olan sosyal, ekonomik ve siyasal düzenin de sorgulanmasını beraberinde getirdi. Kapitalist ideolojinin hâkimiyeti ve tasallutu altında inim inim inleyen insanlık “Ne oldu da bu kadar çaresiz kalındı?” şeklinde bir sorgulamanın içine düştü.

Korona öncesi dünya, korona sonrasındaki beklentiler… Sağlıkçılardan ekonomistlere, siyasilerden stratejistlere ve sıradan insanlara kadar herkes artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını söyledi, söylüyor… Köklü Değişim Dergisi olarak biz de bu konuyu irdeledik ve koronavirüs salgınının öncesindeki siyasi, ekonomik ve toplumsal durumu; korona ile birlikte fertlerin ve devletlerin etkisi altına girdikleri sıkıntılı süreci ve korona sonrasında dünyayı bekleyen muhtemel siyasi, ekonomik ve toplumsal öngörüleri ortaya koyduk.

Bu minvalde yazarlarımız; Aydın USALP ve Hakan BOLAT koronavirüs pandemisinin mahiyeti ve ortaya çıkış sürecini kaleme aldı. Cahit TOPRAK, salgının dünya siyasetine etkisini; Ahmet SAPA da bu süreçte kapitalizmi bekleyen akıbeti yazdı. Mustafa KÜÇÜK Batı medeniyetinin küçük bir virüs karşısında düştüğü çaresizliği ortaya koyarken koronavirüsün ekonomik etkilerini Osman YILDIZ, psikolojik etkilerini de bendeniz kaleme aldık.

Dr. Abdurrahim ŞEN sağlık sistemi bağlamında bir kapitalizm okumasıyla düşüncelerini paylaşırken, Türkiye’nin virüse karşı verdiği sınavı Yılmaz ÇELİK değerlendirdi.

Korona sonrası süreçte siyasi öngörüleri Ahmet SİVREN, ekonomik öngörüleri de M. Hanefi YAĞMUR yazdı. Mahmut KAR da makalesinde; kapitalizmin çöküş sürecinde İslâm’ın yükselişinin dillendirildiği Hizb-ut Tahrir’in çağrısını ortaya koydu.  

Musa BAYOĞLU insanın Rabbi karşısındaki çaresizliğini ifade ederken, Abdullah İMAMOĞLU dünyanın içinde bulunduğu sıkıntılı süreçte Müslümanlara düşen görevi yazdı.

Ayrıca konuk yazarımız Prof. Dr. Muhammed MALKAWİ “Korona ve Dünyanın Geleceği” başlıklı bir makale kaleme aldı…

Rabbimizden bu korona imtihanını; rızası doğrultusunda atlatabilmeyi tüm Müslümanlara nasip etmesini, kibrinden -hâşâ- “ilahlık” iddiasında bulunacak kadar sapkınlaşmış kapitalizm vb. beşerî ideolojilerin tasallutundan kurtulmaya da vesile kılmasını niyaz ediyoruz.

Köklü Değişim… Suskunluğun kırılma noktası…

Kurtuluş Sevinç

Genel Yayın Yönetmeni

BU AYKİ DERGİMİZDEN
MAKALELER

SUSKUNLUĞUN KIRILMA NOKTASI

Aydın Usalp KORONAVİRÜS NEDİR, NE DEĞİLDİR?

Hakan Bolat VİRÜS DOĞAL MI, İNSAN ELİYLE Mİ?

Cahit Toprak KORONAVİRÜSÜN DÜNYA SİYASETİNE ETKİLERİ

Ahmet Sapa KAPİTALİZM ÇÖKÜYOR MU, YOKSA KENDİNİ YENİLEYEREK Mİ ÇIKACAK?

Osman Yıldız KORONAVİRÜSÜN EKONOMİK ETKİLERİ

Yılmaz Çelik VİRÜSE KARŞI TÜRKİYE’NİN SINAVI

Mustafa Küçük BÜYÜK(!) BATI MEDENİYETİNİN KÜÇÜK VİRÜS KARŞISINDAKİ ÇARE

Kurtuluş Sevinç VİRÜSÜN PSİKOLOJİK ETKİLERİ

Ahmet Sivren KORONA SONRASI İÇİN SİYASİ ÖNGÖRÜLER

M. Hanefi Yağmur KORONA SONRASI İÇİN EKONOMİK ÖNGÖRÜLER

Musa Bayoğlu İNSAN ACİZLİĞİNİN FARKINDA MI?

Abdullah İmamoğlu ŞİMDİ MÜSLÜMANLAR NE YAPMALI?

Dr. Abdurrahim Şen SAĞLIK SİSTEMİNİ KİM ÇÖKERTTİ: KORONAVİRÜS MÜ, KAPİTAVİR

Mahmut Kar HİZB-UT TAHRİR’DEN ÇAĞRI: KAPİTALİZMİN ÇÖKÜŞÜ VE İSLÂM

Prof. Dr. Muhammed Malkawi KORONA VE DÜNYANIN GELECEĞİ

TAVSİYE MAKALE

BÜYÜK(!) BATI MEDENİYETİNİN KÜÇÜK VİRÜS KARŞISINDAKİ ÇARESİZLİĞİ

Mustafa Küçük

Tarih boyunca yeryüzünde iki tür medeniyet ortaya çıkmıştır. Birincisi vahyin gölgesinde yaşamını sürdüren toplumların ortaya koyduğu medeniyet, diğeri ise putperest toplumların oluşturduğu medeniyettir.

Bugün Batı diye addedilen medeniyet; tahrif edilmiş Hristiyanlık ve kadim putperest medeniyetlerin iç içe geçmesiyle ortaya çıkan medeniyettir. Bir ayağının Protestan akılın diğer ayağının tanrıdan ateşi çalan Prometheus felsefesinin teşkil ettiği, Yaratıcıyı ve doğayı kendine rakip gören kutsal insan düşüncesi üzerine kuruludur. Bu melez düşüncenin temelinde, insan, hayat ve kâinatı güya yine insan adına kontrol altına alma anlayışı yatmaktadır. Nihai hedefi insan, hayat ve kâinata hükmetmektir. Dini motifler onu putperest bir medeniyet olmaktan kurtaramamıştır. Bu yüzden geçmişteki putperest medeniyetlerin bütün karakteristik özelilerini üzer...

Köklü Değişim Dergisi sahih İslamî fikirlerin doğru algılanmasını, taşınmasını ve en önemlisi de yaşanmasını esas almış bir yayındır. Bu cihetle Köklü Değişim Dergisi, İslam’ın fikri ve siyasi yönünü toplum nezdinde var edebilmek için İslami bir bakış açısıyla olaylara bakmayı ve İslami çözümler ortaya koymayı amaç edinmiştir. Köklü Değişim, Suskunluğun Kırılma Noktası…

Dünya Dergiler Birliği Üyesidir.

İLETİŞİM

Mithatpaşa Cad. 47/B
Kızılay/ANKARA
Tel: 0312 229 77 91
Faks: 0312 229 77 92
Email: info@kokludegisimdergisi.com