KÖKLÜ DEĞİŞİMDE BU AY

Köklü Değişim bu sayısında; tarihimizin, bölgemizin özellikle de Türkiye Cumhuriyeti’nin netameli bir konusunu masaya yatırıyor: Kürt meselesi ve terör sorunu.

“Dünden Bugüne Kürt Meselesi ve Çözüm Arayışları / Pirsgirêka Kurd û Lêgerînan Çareserî” başlıklı “Soruşturma” sayımızda; çeşitli çevrelerden bazı isimlerden görüşler aldık. Tarihçi, araştırmacı, siyaset bilimci, yazar, milletvekili, akademisyen ve aktivist farklı alanlardan isimlere Kürt Meselesi ve Çözüm Arayışları bağlamında 10 soru sorduk.

Hizb-ut Tahrir Türkiye Medya Bürosu Başkanı Mahmut KAR’ın makalesiyle okuyucusunu karşılayan dergimizin Soruşturma bölümüne; Ahmet AY (Tarihçi Yazar), Aydın USALP (Araştırmacı Yazar), Dr. Kürşad ATALAR (Siyaset Bilimci), Cuma İÇTEN (24. Dönem Diyarbakır Milletvekili), Rıdvan KAYA (ÖZGÜRDER Genel Başkanı), Şeyhmus TANRIKULU (HÜDAPAR GİK Üyesi), Av. Nesip YILDIRIM (MAZLUMDER Genel Başkan Yardımcısı), Reha RUHAVİOĞLU (Hak İnisiyatifi Kurucu Üyesi), Av. Mehmet Emin EKMEN (23. Dönem Batman Milletvekili) ve Dr. Vahap COŞKUN (Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi) katkı sağlayan isimler oldu.

Sosyolog Süleyman UĞURLU’nun makalesiyle kapanışını yaptığımız bu sayımızda;

Cumhuriyet öncesi dönemde Kürt halkının toplumsal ve siyasi durumundan, Osmanlı Hilâfeti’nin Kürtlere muamelesine; Şeyh Said kıyamı değerlendirmesinden, “terör” sorununa; Kürt meselesine dış güçlerin müdahalesinden, ABD-PKK ilişkisi ile Türkiye’nin dış politikasına dair birçok konu hakkında soruşturmamıza katılan konuklarımızın görüşlerini bulacaksınız.

Yine, terör sorununun neden bugüne kadar çözülemediği, oy kaygısı ve seçim kazanma planı şeklinde yürütülen günlük politikalar üzerinden değerlendirirken; Türkiye’deki siyasi parti, sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderlerinin Kürt meselesi ve terör sorununun çözümünde nasıl bir rol üstlenmeleri gerektiği; seçim ittifaklarının çözüme bir katkısının olup olmayacağı hususu ile HDP’nin Müslüman Kürt halkını temsil ettiği algısının gerçekliği de soruşturulan hususlar arasında…

Son olarak; bugüne kadar uygulanan ve dillendirilen yaklaşımların meseleye etkisi ile İslâm’ın Kürt meselesi ve terör sorununa dair köklü ve kapsamlı bir çözüm için neler vazettiği konusunda da soruşturma konuklarımızın görüşlerini aldık.

Ümmetin bağrına ekilen nifak tohumlarını söküp atan, aydınlık ve huzurlu yarınlarının üzerine çöken kara bulutları dağıtan sahih fikrin bayraktarı Köklü Değişim, suskunluğun kırılma noktası olmaya, söylenmesi gereken hak sözü söylemeye devam ediyor.

İlgiyle okuyacağınız sayımızla sizleri baş başa bırakıyorum.


Kurtuluş Sevinç

Genel Yayın Yönetmeni

BU AYKİ DERGİMİZDEN
MAKALELER

SUSKUNLUĞUN KIRILMA NOKTASI

Mahmut Kar ÖNCESİ VE SONRASI İLE KÜRT MESELESİ VE ÇÖZÜM ARAYIŞLARI

Ahmet Ay SORUŞTURMA: KÜRT MESELESİ VE ÇÖZÜM ARAYIŞLARI / AHMET AY - TAR

Aydın Usalp SORUŞTURMA: KÜRT MESELESİ VE ÇÖZÜM ARAYIŞLARI / AYDIN USALP - A

Dr. M. Kürşad Atalar SORUŞTURMA: KÜRT MESELESİ VE ÇÖZÜM ARAYIŞLARI / DR. KÜRŞAD AT

Cuma İçten SORUŞTURMA: KÜRT MESELESİ VE ÇÖZÜM ARAYIŞLARI / CUMA İÇTEN -

Rıdvan Kaya SORUŞTURMA: KÜRT MESELESİ VE ÇÖZÜM ARAYIŞLARI / RIDVAN KAYA -

Şeyhmus Tanrıkulu SORUŞTURMA: KÜRT MESELESİ VE ÇÖZÜM ARAYIŞLARI / ŞEYHMUS TANRIK

Av. Nesip Yıldırım SORUŞTURMA: KÜRT MESELESİ VE ÇÖZÜM ARAYIŞLARI / AV. NESİP YILD

Av. Mehmet Emin Ekmen SORUŞTURMA: KÜRT MESELESİ VE ÇÖZÜM ARAYIŞLARI / AV. MEHMET EMİ

Reha Ruhavioğlu SORUŞTURMA: KÜRT MESELESİ VE ÇÖZÜM ARAYIŞLARI / REHA RUHAVİOĞ

Dr. Vahap Coşkun SORUŞTURMA: KÜRT MESELESİ VE ÇÖZÜM ARAYIŞLARI / DR. VAHAP COŞK

Süleyman Uğurlu KÜRT SORUNU YOKTUR SİYASAL MİLLİYETÇİLİK SORUNU VARDIR. ÇÖZÜ

TAVSİYE MAKALE

ÖNCESİ VE SONRASI İLE KÜRT MESELESİ VE ÇÖZÜM ARAYIŞLARI

Mahmut Kar

Öncesi ve Sonrası ile Kürt Meselesi ve Çözüm Arayışları

Kürt meselesi ve terör sorununu öncesi ve sonrası ile kapsamlı bir değerlendirmeye tabi tutmak, ikisinin (öncesi ve sonrası) arasına bir şey koymayı gerektirir. Yani neyin öncesi ve sonrası üzerinden Kürt meselesinin değerlendirileceğini ortaya koymak için somut bir tarih vermek veya bir döneme işaret etmek gerekiyor. Coğrafyada yaşayan Kürt halkının tamamı için bu tarih, 3 Mart 1924 Hilâfet’in kaldırılmasıdır. Türkiye topraklarında yaşayan Kürt halkı için ise bu Cumhuriyet dönemidir. Türkiye toprakları ve coğrafyanın tamamı ayrımını yapmamın bir sebebi var. Zira Kürt meselesi sadece Türkiye toprakları ile sınırlı kalan bir mesele değil, Suriye, Irak ve İran topraklarının da meselesidir. Bu sebeple meseleyi sadece Türkiye’nin doğu ve güneydoğu bölgesinde yaşayan Kürt halkının kimliklerin...

Köklü Değişim Dergisi sahih İslamî fikirlerin doğru algılanmasını, taşınmasını ve en önemlisi de yaşanmasını esas almış bir yayındır. Bu cihetle Köklü Değişim Dergisi, İslam’ın fikri ve siyasi yönünü toplum nezdinde var edebilmek için İslami bir bakış açısıyla olaylara bakmayı ve İslami çözümler ortaya koymayı amaç edinmiştir. Köklü Değişim, Suskunluğun Kırılma Noktası…

Dünya Dergiler Birliği Üyesidir.

İLETİŞİM

Mithatpaşa Cad. 47/B
Kızılay/ANKARA
Tel: 0312 229 77 91
Faks: 0312 229 77 92
Email: info@kokludegisimdergisi.com