Yazarlarımızı

tanıyalım

Hakan Bolat

Hakan Bolat, 1978 yılında Samsun İlimizin Kavak İlçesinde dünyaya geldi. Evli iki çocuk babasıdır. İslami hayatın tekrar başlaması için aktif çalışmalar yapan Hakan Bolat aynı zamanda özel bir firmada alt düzey yöneticilik yapmaktadır. Uluslararası İlişkiler bölümünde eğitim hayatına devam eden Hakan Bolat 2015 den itibaren Köklü Değişim Dergisinde yazıları yayınlanmaktadır. Hakan Bolat örgütsel davranışlar ve yönetim üslupları, İslami şahsiyetin oluşumu, toplumsal değişimi sağlayacak mefhumlar ve devletlerarası ilişkiler konularında araştırmalar ve makaleler yazmaktadır.

Hakan Bolat MAKALELERİ

KAPİTALİZMİN İLK KALESİ, MİLLİYETÇİLİK FİKRİNİN TARİHÎ SERÜVENİ

146.Sayı

İnsanlık tarihinin suiistimale açık duygularından birsi de kan bağından oluşan asabiyet duygusudur. Bu duygu insanda gözlenebilir, akli bir vakıadır. İnsanın lider, hâkim olma, yakınlarına duyduğu koruma, yardımlaşma ve dayanışma duygusu ile hayat sahasında varlık ...

ÂLİMİN YARDIMCISI HALK, HALKIN HAMİSİ ÂLİMDİR!

145.Sayı

Yaşamakta olduğumuz kadim coğrafyanın şiarlarından birisi de ilim sahibi kimselere hürmet gösterilmesi, sahiplenmesi ve yardımcı olunmasıdır. İslâm kültürü bu coğrafyada yaşayan insanların kodlarına, ilim sahibi kimseye hürmet edildiği zaman Rasulullah SallAllahu ...

İKTİSADİ KALKINMA ANCAK İSLAM’IN İKTİSADİ NİZAMI İLE GERÇEKLEŞİR

144.Sayı

“İktisadi kalkınma” diğer adıyla “kalkınma iktisadı”, 1950-60 yıllar arasında oldukça popüler bir araştırma alanıydı. Ancak kapitalizmin sömürüden ve krizlerden beslenen iktisadi yapısı nedeniyle, iktisadi yaşamda teorik bir bilgiden öteye geçemedi. Günümüz ...

EĞİTİMDE AİLENİN ÖNEMİ

142.Sayı

Eğitim hususunda aydın düşünebilen her Müslüman ebeveyn bilir ki, eğitimde ailenin rolü aslında başlı başına algılama, düşünme, iletişim, geliştirme ve şahsiyet yetiştirme alanlarından oluşan eğitim müfredatının bir parçasıdır. Bu alanın bireylerin kendi maddi ...

DAVETİN TOPLUMA ETKİN VE HIZLI ULAŞTIRILMASI

137.Sayı

Sanayi Devrimi’nin ya da diğer bir adı ile Endüstri Devrimi’nin Avrupa'da 18. ve 19. yüzyıllarda yeni icatlarla üretime ve toplumsal hayata etkisi yadsınamaz bir vakıadır. Yenidünyanın bu değişimini okuma noktasında Müslümanların zihinsel savrulmaları da ...

TÜRKİYE’NİN SEÇİM SİSTEMİ

133.Sayı

Türkiye Cumhuriyeti 1946’da çok partili siyasi hayata geçtiğinden itibaren geçici seçim hükümeti ile birlikte toplam 63 hükümet kurdu. YSK’nın 1 Kasım’da yapılmasını karar aldığı erken seçimler. Türkiye’nin 64. hükümetini kuracak parti veya partilerin ...

Hakan Bolat İLE İLETİŞİME GEÇİN