Yazarlarımızı

tanıyalım

Musa Bayoğlu

Köklü Değişim Yazarı

Musa Bayoğlu MAKALELERİ

GELENEKÇILER VE MODERNISTLER ARASINA SIKIŞAN İLİM

145.Sayı

İslâm kültürünün kaynakları Kuran, Sünnet, Sahabe’nin icmaı ve şer’î kıyastır. Müslümanlar bu kaynaklara bağlı kaldıkları, hayat nizamı olarak tatbik ettileri sürece asla mağlup olmadılar ve izzetli yaşadılar. Kâfirler, Müslümanların bu gücünün ...

ULUS DEVLETLER İLE GÜÇ VE OTORİTEYE SAHİP KÜRESEL ÖRGÜTLER

143.Sayı

Kapitalist ideoloji hiçbir zaman, milliyetçilik fikrini yok etmeye çalışmamış; bilakis onu tanımış ve devletler arasındaki sınırları da kabul etmiştir. Bu nedenle kapitalist devletler, 1815 yılındaki Viyana Antlaşması da dâhil olmak üzere uluslararası anlaşmalar ile ...

GENÇLİĞİN VE GELECEĞİN TEK REÇETESİ

142.Sayı

Maalesef biz İslâm’a sahip çıkamadığımız için gençlerimize de sahip çıkamadık! Kalplerimiz katılaştı, düşünemez, idrak edemez hâle geldik. Öyle olduk ki hayata gönderiliş gayesini, bakış açısını öğrenememiş/öğretilmemiş bir nesil yetiştirdik! İlk emri ...

DAVANIN ÖNEMİ VE DAVA ADAMININ ÖZELLİKLERİ

141.Sayı

İnsanlığın yaratılış gayesine uygun yaşayabilmesi, İslâmi bir hayatın başlaması ve tüm insanların İslâm ile tanışabilmesi ancak İslâm’a davet ile mümkündür. Bu yüzden Kur’an-ı Kerim’de birçok ayette davet ile ilgili nebi, rasul ve onların ...

AİLE YAPISININ KORUNMASI İÇİN DÜNYA HİLÂFET’E MUHTAÇTIR

140.Sayı

Fakihlerin çoğunluğu evliliğin ibadet olduğu konusunda müttefiklerdir. Evlilik ve aile ile ilgili tüm hükümleri İslâm belirlemiştir ve bunlara Allah’ın emri olduğundan dolayı uyan her mümin bu amellerinden dolayı sevap kazanacaktır. Bu konuda İbnü’l Hümâm şöyle der: ...

DEMOKRASİNİN AĞIR BİLANÇOSU

133.Sayı

Yeryüzünün neredeyse tamamında kapitalizm ideolojinin hamileri sömürülerini demokrasi naraları ile insanoğlunun şimdiye kadar tanık olduğu en vahşi yöntemleri kullanarak saptırıyor, ifsat ediyor.  Kapitalizmin 21. yüzyıldaki sihirli silahı demokrasidir desek hata ...

Musa Bayoğlu İLE İLETİŞİME GEÇİN