Yazarlarımızı

tanıyalım

Cahit Toprak

Cahit Toprak, 20.08.1980 Şanlıurfa- Bozova doğumlu. 7 kardeşin ortancası. Liseyi Bozova Lisesinde okudu. 12 yıldır Şanlıurfa'da yaşıyor. Üniversite hayatına 2001 yılında başlamış olsa da diplomasına kavuşması 2012 yılında oldu. Hemen aynı yıl Harran Üniversitesi-Fen Bilimleri Enstitüsü- Zooteknik Anabilim Dalında yılında Yüksek Lisans yaptı. Köklü Değişim’de yazılarının yanında konferans ve panellere de konuşmacı katılan Toprak evli ve iki çocuk babasıdır.

Cahit Toprak MAKALELERİ

İSLÂMCILIK GÜNÜMÜZ DÜNYASINA NELER SUNUYOR? HEDEFLERİ VE PROJELERİ NELER?

151.Sayı

İslâmcılık, kavram itibariyle ilk telaffuz edildiğinde kulağa hoş gelmese de, vakıası itibariyle İslâm ümmetinin yaşadığı travmadan kurtuluşun çıkış hamleleri olarak ortaya çıktığını görmekteyiz. Batı’nın modernist aklına inat daha gelenekçi, ılımlı ve ...

DETERMİNİZM: SEBEPLER, SONUÇLARI DOĞURUR MU?

150.Sayı

Son yıllarda ülkemizde ve dünyada değişen ve gelişen teknoloji, hayatımıza biz istemesek de farklı kavramları sokuşturmuş görünüyor. Zayıf ve akli temele oturmayan/oturtulamayan bu kavramlar, maalesef Müslümanların da tartışa geldiği ve vaktini beyhude geçirdiği münazara ...

HİLÂFET DEVLETİ’NDE VERGİ KİMLERDEN ALINACAK?

144.Sayı

Vergi, “amme menfaat ve işlerinin tanzimi mevzu bahis olduğu hususlarda, fertlere yüklenen bir mükellefiyet”[1] olarak tarif edildiği gibi "umumi masrafların yükünü fertler arasında dağıtmak için başvurulan bir usuldür"[2] diye de tarif edilmektedir. Tarihin ...

İSLÂM BELDELERİNDEKİ EĞİTİM KRİZİNİN NEDENLERİ

142.Sayı

Bizlere ilim talep etmeyi farz kılan ve âlimleri peygamberlerin varisleri kılan Allah’a hamd olsun ve nebilerin en üstününe salat ve selam olsun ki o şöyle demişti:يُوزَنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِدَادُ الْعُلَمَاءِ بِدَمِ ...

FİTNE, FESAT VE İÇ SAVAŞLARIN SON BULMASI İÇİN DÜNYA HİLÂFET’E MUHTAÇTIR

140.Sayı

“İslâm coğrafyası” veya “İslâm dünyası” derken neyin, kimin ve hangi sınırların kastedildiği gerçekte muammadır. Bu tanımlamaların coğrafik sınırlarla elbette bağlantısı vardır. Ancak bu lafızların kim tarafından kullanıldığının önemi çok büyüktür. ...

İTTİFAKA İSİM BULUNDU

136.Sayı

Bir soruyla başlığı, bir cevapla da alçaklıkları ifşa etmek adına reddiye yazmaya gerek var mı bilmiyorum. Son yüz yıldır bu şer planlarına teşne olduğumuz yetti artık. Kendi kanımızdan ve kendi canımızdan daha çok sevmemiz gereken kardeşlerimize “Terörist” diyen ...

Cahit Toprak İLE İLETİŞİME GEÇİN