Yazarlarımızı

tanıyalım

Aydın Usalp

Aydın Usalp, 1978 yılında Diyarbakır/ Lice/ Zenge (Dolunay) köyünde doğdu. İlkokulu kendi köyünde, orta okulu Lice Yatılı Bölge Okulunda, Lisenin bir yılını Diyarbakır Melik Ahmet Lisesinde iki yılını Ankara Dikmen Lisesinde okudu. 1997 yılında Ege Üniversitesi Fizik Bölümüne kayıt yaptırdı, daha sonra Dicle üniversitesine yatay geçiş yapıp 2002 yılında bu okuldan mezun oldu. Dicle Üniversitesi Fizik Bölümünde Yüksek lisans yaptı. Evli ve üç çocuk babası olan Usalp bölgenin nabzını tutan ve bölge sorunlarına çözümler sunan yazılarıyla dikkat çeken bir yazar olarak okuyucularımız tarafından ilgiyle takip edilmektedir. 

Aydın Usalp MAKALELERİ

TARIM VE HAYVANCILIK SORUNUNA İSLÂMİ ÇÖZÜM

149.Sayı

Âdemoğlu hayatını idame ettirebilmek için vazgeçilmez bazı faaliyetlerde bulunmuştur. Bilindiği üzere, nebati ve hayvansal ürünlerin elde edilmesi ile ilgili yapılan bu faaliyetlere tarım denir. Yiyecek ya da hammadde elde etmek için hayvan yetiştirmek ve tarımla uğraşmak yani ...

DÜŞMAN CEZA HUKUKU

147.Sayı

Aslında her şey, insanın kendisini “ilah” ve “rab” yerine koyarak, hayat nizamını belirleme hakkını kendisinde görmesi ile başladı. Nizam belirleme hakkını kendisinde görenler hep zulmün meydana gelmesine sebep olmuşlardır. İnsanların, yaşarken dikkate aldığı “iyi ...

BİRBİRİNİ TETİKLEYEN İKİ AKIM: TÜRK VE KÜRT MİLLİYETÇİLİĞİ

146.Sayı

Fizik bilimindeki Newton’un etki-tepki yasasını çoğu insan bilir. Bu yasaya göre, bir nesneye hangi oranda bir kuvvet etki ederse, o nesne de aynı oranda ama zıt yönde bir kuvvet ile tepki verir. Bu bilimsel bir yasa olduğundan, sosyal bir varlık olan insana birebir uymaz. Ancak, ...

CUMHURİYET DÖNEMİ ÂLİMLERİN İMTİHANI

145.Sayı

Şüphesiz bütün insanlık, kıyamet gününe kadar İslâm ile muhatap ve mükelleftir. Hitaba olumlu anlamda cevap verenler “Müslüman” olup, İslâm ile mesuldür. Ancak bütün Müslümanlar, İslâm’ı öğrenme ve anlamada birbirinden farklılık arz ederler. ...

İKTİSAT NEDİR? İKTİSADİ DÜŞÜNCELERE DAİR MÜLAHAZALAR NELERDİR?

144.Sayı

İktisat kelimesi köken olarak Arapça bir kelime olup “Tam hedefe yönelme, doğru yol, amaca uygun, mutedil.” anlamlarında kullanılmaktadır. Bir hadiste Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur:لاَ يَعُولُ مَنِ اقْتَصَدَ “İktisat eden ...

KUR’AN VE SÜNNETİ TARİHE HAPSETME YAKLAŞIMI: TARİHSELCİLİK

141.Sayı

Allah Subhanehû ve Teâlâ insanoğlunu, başka bir şey için değil, ancak kendisine kulluk etmek üzere yarattığını1 bildirmiştir. Aynı şekilde bu kulluğun ne şekilde gerçekleşeceğini insanlara öğretmek/göstermek için Rasuller2 aracılığı ile vahiy indirdi. ...

Aydın Usalp İLE İLETİŞİME GEÇİN