Yazarlarımızı

tanıyalım

Mahmut Kar

Mahmut Kar, 1979'da Erzurum'un İspir ilçesi Hacılar Köy'ünde doğdu. İlköğretimini burada tamamladı. Hafızlık yapmak ve İslami İlimler okumak için İstanbul'a geldi. 1990'da İsmailağa Kuran Kursu ve İslami İlimler Medresesinde Hafızlığını bitirdi. Daha sonra aynı medresede 6 yıl Arapça ve İslami İlimler konusunda eğitim aldı ve ihtisas yaptı. Medrese eğitimini yaparken Orta Öğretim ve Lise eğitimini İstanbul İmam Hatip Lisesinde dışarıdan okuyarak tamamladı. Kısa süre Çanakkale'de fahri imamlık yaptıktan sonra Üniversite eğitimine başladı. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesini açıktan okuyarak mezun oldu. 2002 ile 2010 yılları arasında farklı firmalarda İmalat Müdürlüğü ve Üretim Planlama yöneticiliği görevinde bulundu. Bu süre zarfında ilk 2001 yılında tanıştığı Hizb-ut Tahrir'in İslami davet çalışmalarına iştirak etti. 2011 Yılında Köklü Değişim İstanbul Temsilcisi oldu, şu an hala Köklü Değişim Dergisinin İstanbul Temsilcisi olarak görev yapıyor. Köklü Değişim Dergisi yazarı olan Mahmut Kar aynı zamanda Hizb-ut Tahrir Türkiye Vilayeti'nin Medya Bürosu Başkanıdır. Evli ve dört çocuk babasıdır.

Mahmut Kar MAKALELERİ

İKTİSADİ KRİZLERİN YEGÂNE ÇÖZÜMÜ İSLÂM’DADIR

149.Sayı

Dünya’da egemen olan kapitalist iktisadi sistem, çözümünü bir türlü bulamadığı krizlere bizatihi kendisi sebep olmaktadır. Kapitalizmin kriz üreten bu doğası gereği bugüne kadar dünyada birçok ekonomik kriz yaşandı. 1929 yılındaki Büyük Buhran, II. Dünya ...

AİLE, ALLAH VE RASULÜ'NÜN KORUDUĞU BİR KALEDİR

148.Sayı

Müslümanların, hayatın her alanında geri kalmışlıkları somut bir realitedir. Geri kalmışlık ya da çöküş toplumun genelini kapsadığı zaman, bunun temel nedeni kesin olarak tektir. İnsanın düşüncesini ve kanaatini oluşturan başlıca inanç örgüsü (akidesi), insanın ...

TÜRKİYE'DE HİZB-UT TAHRİR YARGILAMALARININ DÜNÜ BUGÜNÜ VE YARINI

147.Sayı

Türkiye'de dünden (Cumhuriyet’in kurulmasından) bugüne bağımsızlığı hep sorgulanan yargı sistemi, 17 Aralık 2013 süreci ile başlayan gelişmelerden sonra güvenilirliğinin ve herkes için adilliğinin olmadığını çok net şekilde göstermiş oldu. Cumhuriyet’in ...

MÜSLÜMANLARIN YÜKSELEN MİLLİYETÇİLİĞE KARŞI TAVRI NASIL OLMALI?

146.Sayı

Hilâfet’in ilgasından önce ve sonra, süreç içerisinde Müslümanlar ve İslâmi hareketler, yaşadıkları dönemin en etkin-popüler fikir ve düşüncelerinden etkilendiler. Bu bazen iyi niyetle atılan adımlar sonrasında, çoğunlukla da kötü niyet ve kasıtlı adımlar ...

DİNDAR NESİL KİM TARAFINDAN NASIL YETİŞTİRİLECEK?

145.Sayı

Dindar sözcüğü isimlerin başına kullanılan bir sıfattır.  Örneğin “dindar adam”, “dindar kadın”, “dindar genç” ya da “dindar nesil” dediğimizde bir sıfat tamlaması yapmış oluruz.  Din Arapça bir kavram olmasına rağmen “dindar” kavramı din ...

HİLÂFET DEVLETİ’NİN İKTİSADİ SİYASETİ

144.Sayı

Her devletin iktisadi politikası-siyaseti bağlı olduğu ideolojinin temelleri üzerine kuruludur. Bu sebeple herhangi bir ideoloji üzerinde yürümeyen ülkeler ne iktisadi ne siyasi ne hukuki ne de içtimai politika belirleyemez. O ancak kendisi üzerinde nüfuz sahibi olan ideolojik ...

Mahmut Kar İLE İLETİŞİME GEÇİN