KÖKLÜ DEĞİŞİMDE BU AY

Kalkınma düşüncesi, kötü bir hâlden daha iyi bir hâle ulaşma arzusu; insanoğlunun, hayat tasavvurunu şekillendiren başat faktörlerdendir. Toplumların oluşmasında, insanların çeşitli fikir ve ideolojilerin etrafında öbekleşmesinde, fikir ya da duygusal çıkışların ardında hareket etmelerinde bu kalkınma düşüncesi önemli bir etkendir.

Kalkınma düşüncesi, insanları çeşitli birlikteliklerde buluşmayı, bu birlikteliklerle birbirlerine bağlanmayı gerektirmiştir. Fakat akidevi, ruhi, menfaatçi, milliyetçi ve vatancı bağlardan biri ile bir araya gelerek kalkınma arzusuna ulaşma gayreti içinde olan yapılardan, toplumlardan sadece akidevi bağ sahipleri amaçlarına ulaşmışlardır. Diğer bağlarla bağlanıp bir araya gelenler ise kendisi ile kalkınma arzusunda oldukları bağın yıkıcı etkisi ile bu ulvi amaca bırakın ulaşmayı yanına bile yaklaşamamışlardır. Zira bu bağların karakteristik özellikleri, insana ve topluma dair dokunulmazları, yüce değerleri bütüncül manada korumaktan uzak bilakis insanı ve toplumu yozlaştıran, deforme eden bir mahiyette tezahür etmektedir. Bu tespit, geçmişten bugüne menfaatçi, milliyetçi ya da vatancı saiklerle toplumlara hitap eden, onlara bu anlayışlarla hükmeden yapıların analizi ile çıkan bir hakikatin resmedilmesidir.

Köklü Değişim Dergisi olarak bu dönemki sayımızı, bu mezkûr bağlardan günümüzde de popülaritesi iyice artan “Milliyetçilik/Millilik” olgusuna ayırdık. Zira kimi Batı ve Doğu toplumlarında iyiden iyiye tebarüz eden milliyetçi söylem ve uygulamalar, bu konunun derinlemesine analiz edilmesini gerekli kılmıştır diye düşünüyoruz.

Bu sebeple “Dünyada ve Türkiye’de Artan Milliyetçilik” başlıklı 146.  bu sayımızda milliyetçiliğin derin bir analizini bulacaksınız. Enine boyuna konunun mercek altına alındığı dergimizde; “Dünya’da ve Türkiye’de Artan Milliyetçi Söylemler ve Sebepleri”ni Serdar YILMAZ başyazı mahiyetinde kaleme aldı. Son günlerin popüler kavramlarından olan “Yerlilik ve Millilik” konusunu ise bu sayımıza konuk ettiğimiz Şükrü Hüseyinoğlu sizler için yazdı.

Diğer konuk yazarlarımızın makaleleri de dergimiz sayfalarını renklendirdi:

Ahmet Turgut ULUCAK “İslam’ın Milliyetçiliğe Bakışı” konusunu, Ahmed KILIÇKAYA ise “Müslümanlar Tek Bir Ümmettir” başlığıyla ümmet olmanın hakikatlerini ortaya koydular. “Bir İblis hastalığı Milliyetçilik/Varlığımız Kime Armağan Olabilir?” başlıklı makalesiyle de Hamza ER ilkokuldan hatta belki de anaokulundan bu yana zihinlerimize kazınan milliyetçi söylemin algı ve zihin yönetimini ifşa etti.

Ayrıca Köklü Değişim yazarları; Hakan BOLAT, Kurtuluş SEVİNÇ, Ahmet SAPA, Osman YILDIZ, İlahiyatçı Abdullah İMAMOĞLU, Aydın USALP, Ahmet SİVREN, İlyas KÖSEM, Mehmet AYDIN, Sosyolog Süleyman UĞURLU, Musa BAYOĞLU, M. Hanefi YAĞMUR ve Mahmut KAR’ın etkili makalelerini de bu sayımızda okuyabileceksiniz.

Yine dopdolu bir sayı, yine çarpıcı makalelerle sizleri baş başa bırakırken dergimizi makaleleriyle şereflendiren konuk yazarlarımıza da teşekkür ediyoruz.

BU AYKİ DERGİMİZDEN
MAKALELER

SUSKUNLUĞUN KIRILMA NOKTASI

Serdar Yılmaz DÜNYA'DA VE TÜRKİYE'DE ARTAN MİLLİYETÇİ SÖYLEMLER VE SEBEPLER

Hakan Bolat KAPİTALİZMİN İLK KALESİ, MİLLİYETÇİLİK FİKRİNİN TARİHÎ

Ahmet Turgut Ulucak İSLÂM’IN MİLLİYETÇİLİĞE BAKIŞI

Kurtuluş Sevinç İNSANA YAKIŞMAYAN DAR BİR FİKİR: MİLLİYETÇİLİK

Şükrü Hüseyinoğlu YERLİLİK VE MİLLİLİK

Ahmed Kılıçkaya MÜSLÜMANLAR TEK BİR ÜMMETTİR

Yusuf Yavuzkan TOPLUMSAL TEHLİKE SİNYALLERİ MİLLİYETÇİ VE VATANCI DUYGULAR

Ahmet Sapa CHP’NİN 6 OKU AKP’NİN KABZASINDA

Osman Yıldız YENİ MUHAFAZAKÂR DEMOKRASİ VE MİLLİYETÇİLİK

Abdullah İmamoğlu BİR CAHİLİYE ÂDETİ: MİLLİYETÇİLİK

Aydın Usalp BİRBİRİNİ TETİKLEYEN İKİ AKIM: TÜRK VE KÜRT MİLLİYETÇİLİ

Hamza Er BİR İBLİS HASTALIĞI MİLLİYETÇİLİK "VARLIĞIMIZ KİME ARMAĞAN

Ahmet Sivren MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLERİMİZİN ESASI NEDİR?

İlyas Kösem TÜRK İSLÂM’I VEYA ANADOLU İSLÂM’I BAĞLAMINDA MİLLİYETÇİL

Mehmet Aydın BATI’DA YÜKSELEN SAĞ POPÜLİZMİ (IRKÇILIĞI) VE İSLÂM KARŞIT

Süleyman Uğurlu OSMANLI’YI YIKAN BİR FİKİR BİZİ NASIL BİRLEŞTİRSİN

Musa Bayoğlu MESELE MİLLET OLMAK İSE BİZ İBRAHİM MİLLETİNDENİZ

M. Hanefi Yağmur MİLLETÇİLİK NE TÜRKİYE’NİN NE DE İSLÂM COĞRAFYASININ SORUN

Mahmut Kar MÜSLÜMANLARIN YÜKSELEN MİLLİYETÇİLİĞE KARŞI TAVRI NASIL OLMA

TAVSİYE MAKALE

MÜSLÜMANLAR TEK BİR ÜMMETTİR

Ahmed Kılıçkaya

“Müslümanların Tek Bir Ümmet” olması Kitap ve Sünnet’e göre olmazsa olmazlardandır.

Bu konuyu şu başlıklar altında inceleyeceğiz inşaAllah:

1-“Ümmet” kelimesinin anlamı.

2-Müslümanların “ümmet” olmalarını talep eden, o ümmetin özelliklerini bildiren ve ümmet olarak kalma yolunu açıklayan Allahu Teâlâ’dır.