KÖKLÜ DEĞİŞİMDE BU AY

“Emr-i bi’l maruf ve nehy-i ani’l münker” yapacak otorite yani Hilâfet kaldırıldığında yeryüzünde fesat ve bozgunculuk başladı. Böylesine bir ifsat furyasından elbette fikirler ve kavramlar da nasibi aldı. Laiklik, demokrasi, milliyetçilik gibi bizim olmayan kavramlar hayatımıza dâhil edildi ve zamanla “bizden” bir parça hâline getirildi.

Bununla birlikte bizim kavramlarımızın da içleri boşaltıldı, farklılaştırıldı ve bağlamından kopartıldı. Neticede aynı inancı paylaşan, aynı dili kullanan Müslümanlar arasında bir kavram kargaşası baş gösterdi. Bu üzücü durumun başlıca sebebi; değişimi, devrimi hayal dahi edemeyenlerin şu “kapitalist sistem içerisinde Müslümanca yaşama” avuntusundan başka bir şey değildir. Fikirler ve kavramlarla avunanlar hakikatle yüzleşemez. Zira hakikatle yüzleşmek cesaretli olmayı, fedakâr olmayı, “suskunluğun kırılma noktası” olmayı gerektirir!

Eğilmeden ve pes etmeden geçen “18 yıl” için, âlemlerin Rabbi olan Allah Subhanehu ve Teâlâ’ya hamd-u sena ederek sizleri son sayımızla baş başa bırakıyorum.

Her zaman olduğu gibi bu sayımızda da doğrular Allah’ın; yanlışlar, hatalar, kusurlar bizimdir…


Genel Yayın Yönetmeni

Süleyman Uğurlu

BU AYKİ DERGİMİZDEN
MAKALELER

SUSKUNLUĞUN KIRILMA NOKTASI

Musa Bayoğlu Hudeybiye Taviz mi, Zafer mi?

Mahmut Kar Vahiy Kaynaklı Anlaşma: Medine Vesikası

Muhammed Emin Yıldırım Hicret Kaçış Değil, Hareket Metodudur!

Süleyman Uğurlu Yusuf Aleyhi’s Selam’ın Kıssası ve Küfür Sistemine Entegre Ol

Serdar Yılmaz Bağlamından Kopartılan Kavram: Ehven-i Şerreyn

M. Hanefi Yağmur Ebû Yusuf, Enflasyon Fetvasıyla Faize Cevaz mı Verdi?

Abdullah İmamoğlu İçki Ayeti ve Tedricilik

Kurtuluş Sevinç Tehlikeli Bir Sığınak: Takıyye

Emrah Akay Zamanın Değişmesi ile Hükümler Değişir mi?

Yılmaz Çelik İslâm’ın Bir Yönetim Nizamı Var mıdır?

Dr. Abdurrahim Şen Yeni Usul Arayışları Bağlamında; Maslahatların Celbi, Mefsedetle

Hakkı Eren “Nasılsanız Öyle Yönetilirsiniz” Anlayışı, Yansımaları ve

TAVSİYE MAKALE

Tehlikeli Bir Sığınak: Takıyye

Kurtuluş Sevinç

Ülkemiz siyasetinde “takıyye” konusu sağ muhafazakâr ya da dinci partilerin bir sığınağı olmuş, kapalı kapılar ardında Müslümanlara vaat edilen hususların hilafına yapılan ameller bu kavram ile izah edilmeye çalışılmıştır. Aynı şekilde karşıt görüş sahipleri olan laik Kemalist kesim de “takıyyeci” bu kesimin gizli bir ajandası olduğunu, fırsat kolladıklarını ve bunları engellenmeleri gerektiğini savunmaktalar. Dolayısıyla her iki cenah da “takıyye” kavramını aynı minvalde değerlendirmiş, söylemlerini de bu doğrultuda dillendirmişlerdir.

Hâlbuki [التَّقِيَّةُ] “takıyye”, cihat gibi şehitlik gibi İslâmi bir mefhumdur ve içeriği ve sın...

Köklü Değişim Dergisi sahih İslamî fikirlerin doğru algılanmasını, taşınmasını ve en önemlisi de yaşanmasını esas almış bir yayındır. Bu cihetle Köklü Değişim Dergisi, İslam’ın fikri ve siyasi yönünü toplum nezdinde var edebilmek için İslami bir bakış açısıyla olaylara bakmayı ve İslami çözümler ortaya koymayı amaç edinmiştir. Köklü Değişim, Suskunluğun Kırılma Noktası…

Dünya Dergiler Birliği Üyesidir.

İLETİŞİM

Mithatpaşa Cad. 47/B
Kızılay/ANKARA
Tel: 0312 229 77 91
Faks: 0312 229 77 92
Email: info@kokludegisimdergisi.com