KÖKLÜ DEĞİŞİMDE BU AY

İnsanlık tarihi boyunca toplumlar kriz, kaos, savaş, isyan, direniş gibi farklı hadiselerle değişim ve dönüşüm geçirmişlerdir. Değişim ve dönüşümün temelinde yatan saiklerin ise ya yönetimsel ya da iktisadi problemlerden kaynaklandığı görülür.

İnsanların güven içerisinde, huzurlu bir yaşam talebi ve adaletin tesis edilmesi yönetim nizamlarının alanına girerken, daha müreffeh bir yaşam arzusu, gelir dağılımında adalet, gelecek endişesinin giderilmesi gibi hususlar ise iktisat nizamlarının alanına girmektedir.  

Toplumsal hareketleri tetikleyen bu asli unsurlardan birincisini eleştirel bir bakış açısıyla “Ümmetin İhtiyacı Siyasi Liderlik” başlığı altında önceki sayımızda ele almıştık. Bu yeni sayımızda ise ikincisini yani dünyayı kasıp kavurmakta olan kapitalist iktisat nizamını “Kapitalist İktisat Nizamının İfşası ve İslâmi Çözüm” başlığıyla dergimizin konusu yaptık.

Günümüz cari ideolojisi olan kapitalizmin iktisadi nizamı zaviyesinden zulümlerini, tutarsızlıklarını, açmazlarını ve sömürüsünü konu edindiğimiz sayımızda zaman zaman komünist ideolojiyi de irdeledik. İnsanlığa çözümsüzlük, zulüm, kaos ve karmaşadan başka bir şey sunmamış olan kapitalist iktisadi nizamın tüm bu olumsuzluklarının yanı sıra İslâm iktisat nizamının sahih çözümlerini de zikrettik.

Bir bütünlük arz etmesi ve okura kapitalizmin külden cüze ne kadar tutarsız ve insanlığı bedbahtlığa sürükleyen bir nizam olduğunu göstermek adına;

•İktisadın mücerret tanımından ideolojilerin iktisada bakışına,

•Kapitalist iktisat modellerinin hatalarından Hilâfet Devleti’nin iktisadi siyasetine,

•Kapitalizmin “Truva Atı” demokrasinin toplumlara nasıl servis edildiğinden, iktisadi kalkınmanın ancak İslâm’ın iktisat nizamıyla mümkün olduğunun ispatına,

•Temel ihtiyaçların doyurulmasının ne anlama geldiğinden bunun sağlıklı bir şekilde nasıl sağlanacağına,

•Üretim ve tüketimde fiyat mekanizmasının rolünün kapitalizmde nasıl bir sömürü aracına dönüştüğünden Hilâfet Devleti’nde para sisteminin nasıl olacağına,

•Ocaklar batıran borsa sisteminin kırılgan yapısından Hilâfet Devleti’nin mali kaynak sıkıntısını nasıl çözeceğine,

•GSMH, kişi başına milli gelir saçmalığından işçi sorunlarının olmadığı İslâmi sistemin insanlara ne vadettiğine kadar kapitalist iktisadi sistemin sinir uçlarına, can damarlarına dokunduk. Alternatifsiz olduğu vehmini insanlara benimsetmeye çalışan kapitalizmin, iktisadi hayat damarlarının nasıl kesileceğini, alternatif olarak İslâm’ın fıtrata uygun, akla kanaat ve kalbe güven veren çözümlerinin yazarlarımızın makalelerinde bulunmasına özellikle ihtimam gösterdik.

Daha çok kazanmak adına insanın, hayatın ve ekinin ifsat edilmesini umursamayan ve tek esası sömürgecilik olan kapitalizmin kendi esaslarını çiğner bir aşamaya geldiğini gösteren verilerden hareketle şafağın İslâm’ın Hilâfet nizamı için yeniden doğmaya başladığını işaret ettik.

Çünkü kapitalizm yerle yeksan olurken İslâm, sağlam ve köklü temelinin üzerinde kendisini yeniden inşa ediyor…

Çünkü kapitalizmin karanlık çehresinden kaçacak yer arayanlar, İslâm’ın sıcak ve mütebessim çehresinde huzuru buluyorlar.

Çünkü kapitalizmin sömürü çarklarında ezilen insanlık ellerini, kendisini bu hengâmeden bu kaostan kurtaracak hayırhah Müslümanların güven veren ellerine uzatıyor…

Dolu dolu bir başucu sayısıyla daha sizlerle buluşturan Allah’a hamdederek Suskunluğun Kırılma Noktasıyla sizleri baş başa bırakıyoruz.

Köklü Değişim; İslâmi hayatın inşasında bir tuğla…

BU AYKİ DERGİMİZDEN
MAKALELER

SUSKUNLUĞUN KIRILMA NOKTASI

Aydın Usalp İKTİSAT NEDİR? İKTİSADİ DÜŞÜNCELERE DAİR MÜLAHAZALAR NELERD

Haluk Özdoğan SÖMÜRÜYE DAYALI KÜRESEL MALİ SİSTEMİN TEK ALTERNATİFİ İSLÂM

Erkan Aladağ HAYATI YAŞANMAZ KILAN KAPİTALİST İKTİSAT MODELİNİN TEMEL HATALA

Emrah Akay KAPİTALİZM ÇÖKÜYOR! ZİRA KENDİ ESASLARINI ÇİĞNİYOR!

Ahmet Sapa DEVLETLERDEN DAHA ZENGİN OLAN BRUJUVANIN HALKA SÖYLEDİĞİ DEMOKRAS

Kurtuluş Sevinç KAPİTALİZMDE TEMEL İHTİYAÇLARIN DOYURULMASI VE NÜFUS SORUNU

Cavit Karaca FİYAT VE FİYATIN ÜRETİM, TÜKETİM VE DAĞITIM SÜREÇLERİNDE OYN

Kadir Kaşıkcı KAPİTALİZMİN SÖMÜRÜ ARAÇLARINDAN BORSA SİSTEMİ

Ahmet Sivren GSMH, KİŞİ BAŞINA MİLLİ GELİR VE ASGARİ ÜCRET HESAPLAMA SAÇM

Hakkı Eren DAHA FAZLA ÜRETİM ADINA KAPİTALİZM DÜNYAYI İFSAT ETTİ

Dr. Muhammed Malkâvî KAPİTALİZMİN TEK ESASI SÖMÜRGECİLİKTİR

M. Hanefi Yağmur İSLÂM'IN ÜRETİMİ ARTIRMA ÇABALARI

Mahmut Kar HİLÂFET DEVLETİ’NİN İKTİSADİ SİYASETİ

Cahit Toprak HİLÂFET DEVLETİ’NDE VERGİ KİMLERDEN ALINACAK?

Murat Savaş HİLÂFET DEVLETİ’NDE PARA SİSTEMİ

Yusuf Yavuzkan HİLÂFET DEVLETİ’NDE MALİ KAYNAK SIKINTISI NASIL ÇÖZÜLÜR?

Mehmet Çetinbudak KAPİTALİZM SADECE FAKİRLEŞTİRMİYOR, İNSANA DAİR NE VARSA YOK E

Hakan Bolat İKTİSADİ KALKINMA ANCAK İSLAM’IN İKTİSADİ NİZAMI İLE GERÇE

Dr. Âyed Fadl Eş-Şa’râvî HİLÂFET DEVLETİ’NDE KAMU MÜLKİYETİ

TAVSİYE MAKALE

HİLÂFET DEVLETİ’NDE KAMU MÜLKİYETİ

Dr. Âyed Fadl Eş-Şa’râvî

Kamu mülkiyeti şeriatın, insanların aralarında ortak olduğunu şeriatın nassla belirlediği hususlardır. Bunun ferdî olarak sahiplenilmesi yasaktır.[1] O tüm insanlara ait bir mülktür ve onlar üzerinde dondurulmuştur. Yaşayan herkes ve kıyamete kadar gelecek tüm insanlar bundan faydalanır.

Merafiku’l cemaanın yani kamuya ait mal ve hizmetlerin yete...

Köklü Değişim Dergisi sahih İslamî fikirlerin doğru algılanmasını, taşınmasını ve en önemlisi de yaşanmasını esas almış bir yayındır. Bu cihetle Köklü Değişim Dergisi, İslam’ın fikri ve siyasi yönünü toplum nezdinde var edebilmek için İslami bir bakış açısıyla olaylara bakmayı ve İslami çözümler ortaya koymayı amaç edinmiştir. Köklü Değişim, Suskunluğun Kırılma Noktası…

"TÜRDEB" Türkiye Dergiler Birliği üyesidir

İLETİŞİM

Mithatpaşa Cad. 47/B
Kızılay/ANKARA
Tel: 0312 229 77 91
Faks: 0312 229 77 92
Email: info@kokludegisimdergisi.com